Bvas draait bij na regeringsvoorstel begroting

De Bvas kantte zich eerder tegen het ziekenfondsvoorstel voor de begroting 2016, maar het regeringsvoorstel van afgelopen weekend is een stuk gematigder en verdient krediet, vinden Marc Moens en Jacques de Toeuf. Het voorstel werd inmiddels ook al aangenomen.

Nochtans werd net dat regeringsvoorstel verworpen door de algemene raad van het Riziv en de Bvas vermoedt dan ook achterliggende (politieke?) motieven. Wie stemde tegen of onthield zich? Tegenstemmen kwamen van het socialistisch ziekenfonds en de socialistische en christelijke vakbonden. De onthoudingen zijn afkomstig van de andere ziekenfondsen en de liberale vakbond, samen met de onthouding van de  voorzitter van de algemene raad, Marc Justaert. Zo werd het voorstel nipt verworpen (tien stemmen voor, 6 tegen, vijf onthoudingen).

Dat de ziekenfondsen nu tegenstemmen, bevreemdt de Bvas. “Identiek dezelfde voorstellen gingen immers van hen uit naar het verzekeringscomité een week eerder”, heet het.  Maar toen vielen er bijkomende besparingen in sectoren die perfect hun budget volgden (cfr. medische honoraria) terwijl anderen die buiten de lijntjes hadden gekleurd, ongemoeid bleven. Daarom kantte de Bvas zich ertegen.

Ruimte om lijnen uit te zetten

Het huidige regeringsvoorstel vindt het artsensyndicaat beter. “De aangekondigde besparingen voor een totaalbedrag van 285 miljoen staan in dit budgetvoorstel, en er is een marge van ongebruikte middelen voor 195 miljoen. De regering legt binnen dit beperkt budgettair kader de globale toegestane uitgaven ook onder de budgettaire doelstelling van 2015. Het voorstel laat de partners van de medicomut vrije baan om, tegen volgend jaar, de lijnen uit te zetten inzake structurele wijzigingen conform onze waarden.

De Bvas acht het noodzakelijk om deze kans te grijpen. De ziekenhuisvertegenwoordigers hebben zich tijdens de Algemene Raad van 12 oktober jl. in dezelfde richting uitgesproken. De Bvas betreurt de buitensporige reactie van het socialistisch ziekenfonds die pers beweerde dat er een massale deconventie, een explosie van de ereloonsupplementen en een verhoging van het remgeld, etc. dreigen. Hierover staat niets in het regeringsvoorstel.

Men zal de volgende weken moeten zien of een volwaardige dialoog tussen artsen en ziekenfondsen mogelijk is in deze betreurenswaardige budgettaire context, besluiten ondervoorzitter  Marc Moens en voorzitterJacques de Toeuf.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.