Sp.a dient zelf door De Block afgewezen begrotingsvoorstel voor gezondheidszorg in

De sp.a dient in de Kamer de begroting van volgend jaar voor de gezondheidszorg in die de regering eerder deze maand tegenhield binnen de Algemene Raad van het Riziv. "Patiënten en zorgverstrekkers hebben het recht te weten welke kosten op 1 januari nog terugbetaald worden", zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt in een reactie dat het uitblijven van een begroting niet betekent dat patiënten niet worden terugebetaald.

Van de 21 leden van de Algemene Raad stemden er tien voor en vier tegen. Zes leden onthielden zich, terwijl één lid afwezig was. De regering onthield zich bij de stemming. "Als er ruimte is voor extra investeringen, dan moeten die in de eerste plaats naar de patiënt gaan. En da t was hier niet het geval", zei minister de Block vorige week. Sp.a vermoedt echter dat de minister niet instemde omdat er aan de geneesmiddelensector een besparing werd gevraagd, terwijl het geneesmiddelenbudget ruimschoots wordt overschreden.

Omdat het budget nu geblokkeerd is, kunnen er geen afspraken gemaakt worden met zorgverstrekkers zoals huisartsen, tandartsen en logopedisten en is het compleet onduidelijk wat wel en niet wordt terugbetaald aan de patiënt, stelt sp.a.

"In het budget dat de minister naast zich neerlegt, zitten onder meer maatregelen voor de terugbetaling van tandextracties voor 50-plussers, van tandzorg voor kankerpatiënten en van obesitas-behandelingen bij kinderen. De Block creëert op die manier nodeloos veel onzekerheid voor de patiënt en voor de zorgverstrekker", zegt sp.a'er Bertels.

Kamerleden Jan Bertels en sp.a-voorzitter John Crombez zijn niet van plan bij de pakken te blijven zitten en dienen zelf de begroting gezondheidszorg 2020 in het parlement in. Ze hopen in het parlement een meerderheid te vinden voor het voorstel van budget dat door het Verzekeringscomité bijna unaniem werd goedgekeurd.

"Dat er voorlopig geen begroting voor 2020 is goedgekeurd, verandert niets aan de terugbetaling van gezondheidszorgen voor de patiënt", reageert Maggie De Block. "Net als in andere socialezekerheidsbudgetten blijven de uitgaven binnen de gezondheidszorg gewoon doorlopen en zullen patiënten dus terugbetaald blijven worden."

Daarnaast wijst ze erop dat de verzekeringsinstellingen en de zorgverleners straks wél nog hun tarievenakkoorden kunnen sluiten. Ofwel gebeurt dat binnen een afgesproken begroting, ofwel, als die er niet is, binnen het kader van een geraamde begroting.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.