BTW-vrijstelling: gouden tip voor kostenassociaties

Let goed op als u deel uitmaakt van een kostenassociatie. Een nieuwe regeling zegt dat u als associatie vrijgesteld bent van btw als u voor 31 januari 2017 voldoet aan strikte voorwaarden, aldus meester Raf Van Goethem, advocaat-vennoot bij Dewallens & partners.

Neem nu drie artsen die samen een echotoestel aankopen en aan elkaar ter beschikking stellen. Dat is volgens de btw-administratie een 'zelfstandige groepering' (niet-officieel ook wel 'kostendelende vereniging' genoemd). Alle kostenassociaties kan men als zelfstandige groeperingen aanzien. In tegenstelling met tot wat soms beweerd wordt, ook vennootschappen met rechspersoonlijkheid zoals een BVBA en CVBA.

Vanaf nu is deze kostenassociatie btw verschuldigd op de doorgerekende kosten... tenzij u enkele voorwaarden strikt opvolgt voor 31 januari.

Voorwaarden voor verenigingen mét en zonder rechtspersoonlijkheid

 • Doe bij aanvang van de activiteiten aangifte bij het bevoegde btw-kantoor.
 • Geef een lijst mee van de leden van de groepering en de aard van hun activiteit.
 • Meld binnen de maand dat een deelgenoot vertrekt of toetreedt.
 • Deel de stopzetting mee van de activiteiten van de groepering.
 • Eén keer per jaar moeten de deelgenogten een gedetailleerde afrekening ontvangen.
 • De leveranciers moeten ook rechtstreeks factureren aan de zelfstandige groepering, niet aan de afzonderlijke deelgenoten.

Bijkomende voorwaarden voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Vermeld uitdrukkelijk welke deelgenoot instaat voor de naleving van de btw-verplichtingen en als beheerder van de associatie optreedt.
 • Een kopie van de overeenkomst moet aan de btw-administratie overhandigd worden.
 • Er moet een eigen boekhouding van de associatie gevoerd worden (om de btw-administratie de naleving van de vrijstellingsvoorwaarden te laten controleren).
 • Geef een adres op van de zetel van de associatie.
 • De associatie moet onder een eigen naam optreden (de naam waarop de leveranciers moeten factureren).

Een  kostenassociatie die aan deze voorwaarden voldoet, geniet btw-vrijstelling. Wat dat inhoudt, leest u in het opiniestuk van meester Van Goethem. Hij heeft het daarin ook over de btw-vrijstelling van maatschappen (een maatschap is niet hetzelfde als een zuivere kostenassociatie).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.