AZ Sint-Lucas Gent beëindigt samenwerking met drie radiologen

De raad van bestuur van het AZ Sint-Lucas Gent heeft op 11 mei 2023 de uitzonderlijke beslissing genomen om de samenwerking met 3 radiologen te beëindigen. Dat vernam de redactie uit betrouwbare bron.

"Naar aanleiding van een audit werd voorafgaand aan deze beslissing een traject opgestart om de werking van de dienst medische beeldvorming te optimaliseren in het belang van de onze patiënten, de verwijzende huisartsen en onze artsen-specialisten die hoogkwalitatieve topzorg verlenen aan onze patiënten", laat het ziekenhuis weten.

"Onder leiding van een nieuw diensthoofd en nieuwe radiologen die weldra AZ Sint-Lucas Gent zullen vervoegen, blijven we streven naar een hoogstaande dienst medische beeldvorming die samen met verwijzende huisartsen en onze specialisten topzorg verlenen aan onze patiënten."

Voorts wil het ziekenhuis geen verdere commentaar geven bij deze uitzonderlijke beslissing.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Raphaël DEVOS

  10 juni 2024

  Waar mensen werken worden inderdaad hoe dan ook fouten gemaakt. Maar hoe minder fouten hoe beter.
  Wat de Radiologie betreft enkele belangrijke bedenkingen.
  1-Weet eerst en vooral dat de Radiologie bij uitstek de meest objectief controleerbare medische discipline is onder alle andere medische specialiteiten. Elke act hoe klein of hoe groot staat letterlijk zwart op wit op film en op papier. Dit in tegenstelling met vele andere disciplines waar fouten eigenlijk nooit echt kunnen geobjectiveerd worden. Hoe handig de collega ook is, er kan altijd wel iets onverwacht verkeerdelijk aflopen. Gewoon niet te bewijzen, en de ontstane klachten worden wellicht aan een andere en/of ongekende oorzaak toegeschreven. Er wordt een tumor weggenomen, maar die is niet volledig weggeknipt: Dit is niet per se een fout!!! Immers ruimer reseceren (wegsnijden) is een risico voor uitval van organen of andere nevenverschijnselen. Een persoon heeft na operatie hevige koorts: Wie zal bewijzen dat de oorzaak daarvan mogelijks een mankement geweest is bij de steriliteit door de arts etc…. Een internist perforeert met een voerdraad doorheen galwegen en lever, en men ontdekt later lucht onder het middenrif. Wie zal bewijzen dat de arts -uiteraard niet met opzet- wat te onvoorzichtig is te werk gegaan?
  2-Opvallend is ook dat de fouten aan hierbij enkel aan de Radioloog zelf worden toegeschreven. Hoeveel keren heb ik geen onderzoek (bv echografie) gedaan bij patiënten, zonder enig gebenedijde info van de aanvragende arts. Als radioloog dien ik naar iets te zoeken zonder te weten naar wat. Een besluit in een verslag, is het belangrijkste deel van het onderzoek: dit is het antwoord op de gevonden bevindingen. Maar hoe moet ik antwoord geven op een vraag die mij niet werd gesteld?
  3-Werkdruk: Opmerkelijk is het verschil als je voor rugpijn een afspraak wil doen bij je huisarts of eventueel bij de orthopedist, voor rugpijn: Voor de eerste is de volgende afspraak 2 weken, voor de tweede tussen 1 en 3 maanden. Als die zelfde arts voor dat geval de radioloog vraagt een onderzoek te verrichten, dan gaan daar geen 2 maanden over, geen 2 weken, geen 2 dagen slechts maximaal 1 uur, want dat is ook zijn eis. Eigenlijk zou de specialist de uitslag liefst willen vooraleer het radiologisch onderzoek is gebeurd, zelfs voor het was aangevraagd.
  4-Waar gebeurd!!!!!! De arts, die het wat te lastig vindt zelf het verslag te lezen, en met vragen zit te kijken op de voor hem op de negatoscoop (lichtpaneel) opgehangen RX platen. De reden dat die man er niet aan uit kan, is dat hij een verslag in de hand heeft die een echografie betreft, daar waar de opgehangen RX foto’s een ander onderzoek (een CT onderzoek) betreft. Erger nog, het verslag dat die aanvragende arts in de hand heeft gaat trouwens niet over de patiënt, waarvan het opgesteld onderzoek, maar wel over een verkeerde patiënt die met voorgesteld onderzoek niets te maken heeft. Mag ik aan iemand vragen wie mij dat ooit zal kunnen bewijzen?
  5-Tot slot blijft de geneeskunde een heel boeiende wetenschap maar helemaal GEEN EXACTE wetenschap. Iets dat wel of niet is gedaan, is een keuze en maar zeker helemaal niet steeds een fout. Bij elk bijkomende ingreep komt een bijkomend risico om de hoek, met daarbij in het slechtste geval bij mislukking, de vraag of die ingreep wel nodig was. Patiënten kunnen op een zelfde medicatie totaal anders reageren, evenzo bij een operatieve ingreep. Het is een wetenschap waar men voortdurend moet wikken en wegen wat mogelijks beter is voor de patiënt.
  BELANGRIJK: Wie wij ook zijn, wat we ook doen, zeker als ons werk ons tot grote verantwoordelijkheid verplicht, met tevens inachtname van de dure financiële implicaties, moeten wij hoe dan bereid zijn onvoorwaardelijk gecontroleerd te worden, weliswaar door een totaal neutrale instantie.
  BESLUIT: In deze geschiedenis is het duidelijk dat de meest kwetsbare best objectief controleerbare groep in het vizier komt te staan. O wee, als nu alle disciplines zullen geviseerd worden, zal mogelijks geen arts nog bereid worden bevonden enig risico te nemen, hoe klein ook. Maar nogmaals een nauwkeurige controle blijft hoe dan ook een noodzaak. Raphaël De Vos