Algemene Raad Riziv verwerpt nipt regeringsvoorstel begroting

Gisteren verwierp de algemene raad van het Riziv, voor het eerst onder het voorzitterschap van Marc Justaert, nipt het regeringsvoorstel voor de begroting. Dat gebeurde met 10 stemmen voor, 6 tegen en 5 onthoudingen (onthoudingen tellen mee). Vraag is nu of de regering, die een vetorecht heeft, deze stemmng zal overrulen.

Dat het voorstel niet werd goedgekeurd, is opmerkelijk. Voor de duidelijkheid: de artsensyndicaten en de andere zorgverleners hebben geen stemrecht (wel een adviserende stem) in de algemene raad. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Ook de regering is erin vertegenwoordigd. Verder beschikken de ziekenfondsen over een kwart van de mandaten. 

De ziekenhuizen die voorlopig enkele tientallen miljoenen (nog onvoldoende) toegestopt kregen om alvast de personeelskosten te betalen, werden wat gesust. Het blijft behelpoen want de echte nood wordt op 325 miljoen euro geraamd en ze hebben behoefte aan een verbetering van hun ICT.

Minder negatief

De Bvas is iets minder negatief dan voor het eerste voorstel afkomstig van het verzekeringscomité. "De budgettaire krapte blijft bestaan, maar het regeringsvoorstel is beduidend beter dan het voorstel van de ziekenfondsen in het verzekeringscomité van de maandag voordien. Voor het akkoord artsen-ziekenfondsen, dat nu weer onderhandeld moet worden, is wat structurele speelruimte vrijgemaakt (25 miljoen, wel in het licht van een tweejarig akkoord). Ook hier wordt de index op de artsenhonoraria (48,8 miljoen) grotendeels opgesoupeerd aan besparingen (38 miljoen), maar er rest nog 10,8 miljoen om mee aan de slag te gaan", luidt het. Structureel is ook een bedrag van 10 miljoen voorzien voor de niet-universitaire stagemeesters, een opsteker voor de algemene ziekenhuizen"

"Minder interessant voor de specialisten is de verdere besparing op de nCPAP in de pneumologie (3,3 miljoen). Een nettobesparing van 20 miljoen op de klinische biologie en 5 miljoen op de radiologie werd vastgelegd. De besparing is wel beperkter dan oorspronkelijk voorgesteld en er bestaat meer discussiemarge in de medicomut."

Socialistische ziekenfondsen tegen

Algemeen secrataris Paul Callewaert geeft het voorstel een 8 op 10 voor creativiteit, maar slechts 1 op 10 voor visie en budget. De Socialistische Ziekenfondsen stemden tegen omdat "dit budget de erfgenaam is van het DNA van deze regering, met name onvoldoende geld om noodzakelijke behoeftes en onvervulde noden in te vullen. Hiermee kan je geen budget opmaken dat garant staat voor een betaalbare, toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen". Callewaert geeft de regering een 8/10 voor creativiteit maar slechts een 1/10 voor visie en budget. "

Geen zuurstof

"De regering slaagt er dankzij de boekhoudkundige meevallers in om geld vrij te maken voor een aantal nieuwe initiatieven. Ze investeert zo 40 miljoen in het elektronisch patiëntendossier in ziekenhuizen, zet 50 miljoen in voor een correct loonbeleid in de zorgsector en legt een enveloppe van 25 miljoen euro opzij voor de tariefonderhandelingen van de artsen (die wel hun index van ruim 40 miljoen euro in rook zien opgaan). We steunen de nieuwe initiatieven die de regering honoreert. Maar het is slechts een keerzijde van de medaille. De regering zet punctueel in op bepaalde zorg, maar wij missen aandacht voor het hele zorggamma. Wij missen bovenal noodzakelijke investeringen ten voordele van de patiënt. Wij missen zuurstof om de ziekteverzekering betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen", verduidelijkt Callewaert.

De Socialistische Ziekenfondsen betreuren zo dat er niet geïnvesteerd wordt in een betere toegankelijkheid van tandzorg, hoorapparaten, brillen en geestelijke gezondheidszorg.

Ook hekelen ze dat het regeringsvoorstel te weinig ruggensteun biedt voor een aantal noodzakelijke hervormingen zoals "een versterking van de eerste lijn in de brede zin van het woord, een meer multidisciplinaire begeleiding van chronisch zieke patiënten, investeringen in een eerstelijnspsycholoog of nog flankerende maatregelen om thuiszorg te stimuleren."

P.S.

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.