Aantal consultaties bij huisartsen in België groeit

Volgens de laatste kerncijfers uit de IMA Atlas over contacten met huisartsen maken Belgen steeds meer gebruik van consulten bij huisartsen. In 2020 had maar liefst 82% van de bevolking minstens één contact met een huisarts. Dat cijfer houdt echter geen rekening met de patiënten die ingeschreven zijn bij een wijkgezondheidscentrum (4,4% van de bevolking).

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat vrouwen het vaakst de huisarts bezoeken, evenals Belgen met een lager inkomen. Kinderen en jongeren raadplegen daarentegen minder vaak de huisarts dan ouderen. Bovendien raadplegen volwassen vrouwen vaker de huisarts dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep.

Gemiddeld had elke patiënt in 2020 5,8 contacten met een huisarts, waarbij alleen rekening is gehouden met de patiënten die minstens één contact hadden. Het gemiddelde ligt iets hoger in Vlaanderen met 5,9 contacten per patiënt, gevolgd door Wallonië met 5,7 contacten en Brussel met 5,1 contacten.

Uit de studie blijkt ook dat mensen die profiteren van de verhoogde tegemoetkoming (huishoudens met een laag inkomen en mensen met een handicap), gemiddeld meer contacten hebben met hun huisarts, ongeacht hun leeftijdsgroep.

Wat de therapietrouw van de patiënten bij hun huisarts betreft: die ligt op  ongeveer 80% in Vlaanderen en Wallonië en 75% in Brussel. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de patiënten trouw blijft aan de huisarts die door het algoritme wordt toegewezen (De IMA-atlas wijst patiënten volgens een algoritme toe aan en huisarts, waarbij het 
algoritme rekening houdt met het beheer van hun gmd en het aantal
contacten tijdens de normale contacturen).

Een opmerkelijke trend is de aanzienlijke toename van het aantal patiënten dat de afgelopen jaren in artsenpraktijken is ingeschreven. In 2020 was 4,4% van de Belgische bevolking ingeschreven bij een wijkgezondheidscentrum, tegenover slechts 3,2% in 2015. Er zijn duidelijke verschillen tussen de gewesten: in Brussel is meer dan 15% van de patiënten ingeschreven medisch huislo, tegenover 4,8% in Wallonië en 2,4% in Vlaanderen.

De coronaviruscrisis heeft ook een impact gehad op de raadplegingen bij de huisartsen. Tijdens de twee lockdowns werd de niet-spoedeisende zorg opgeschort, wat leidde tot de invoering van terugbetaalbare consultaties op afstand of teleconsulten. Ondanks deze maatregelen bleef het percentage Belgen dat een contact met de huisarts in 2020 vergoed kreeg, stabiel op 82%. Het gemiddelde aantal contacten per patiënt steeg echter van 5,5 naar 5,8, vooral dankzij de teleconsulten, die bijna een zesde van alle contacten vertegenwoordigden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.