Begroting gezondheidszorg - Sp.a wil dat parlement over begroting stemt

Sp.a wil dat het parlement stemt over de begroting voor de gezondheidszorg. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) legt volgende week een begrotingsvoorstel op tafel van de ministerraad. "Deze regering heeft geen meerderheid meer, daarom moet het parlement stemmen over de begroting", zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels. "Een democratisch draagvlak is nodig".

Ziekenfondsen, zorgverleners en instellingen hadden in oktober binnen het zogenaamde verzekeringscomité van het RIZIV (rijksinstituut- voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) een voorstel goedgekeurd voor het budget van meer dan 27 miljard euro. Tijdens de algemene raad van het RIZIV, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, stemden de vakbonden en de mutualiteit en voor het voorstel, terwijl de regering zich onthield. Uiteindelijk werd het voorstel afgekeurd, omdat het niet de nodige elf stemmen kreeg. Volgens minister De Block ging er van de nieuwe investeringen die voorzien waren te veel naar instellingen en structuren en te weinig naar de patiënt.

Na de afwijzing van het voorstel kwam het initiatief bij de regering in lopende zaken te liggen. Minister De Block heeft intussen zelf een begrotingsvoorstel uitgewerkt. Zo wil ze de factuur voor de patiënt met 65 miljoen euro per jaar verlagen. Het gaat daarbij over eigen bijdragen van patiënten voor geneesmiddelen. De wettelijke groeinorm van 1,5 procent wordt gehonoreerd en de zorgverleners krijgen hun volledige indexmassa. Via besparingsmaatregelen voor de farmasector wil De Block een sluitende begroting bewerkstelligen. In andere sectoren komen er volgens het kabinet geen besparingen.

Sp.a-Kamerlid Bertels wil dat het parlement over de begroting stemt en heeft daarom het afgewezen budget van het verzekeringscomité als wetsvoorstel ingediend. "Op die manier kan het parlement het debat voeren en stemmen", zegt Bertels. Dat in het voorstel van De Block de geneesmiddelenfactuur verlaagt voor de patiënt, juicht Bertels toe. "Het afschaffen van de veiligheidsmarge, een kado voor de grote bedrijven, is de logica zelve en stond ook in het 'Pillenplan' van sp.a. Maar wij willen ook een debat over de andere noden die het verzekeringscomité unaniem opgaf".

Sp.a maakt zich ook zorgen over het budget voor geneesmiddelen. "De ramingen van het Monitoringcomité voorspellen grote overschrijdingen de komende jaren, de maatregelen van Maggie De Block zullen niet volstaan om deze tegen te gaan", zegt Jan Bertels.

Lees ook:

Voorstel De Block "spaart patiënt en zorgverleners" en rekening klopt
Begroting gezondheidszorg - beslist ministerraad of parlement?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.