All.Can Belgium, een nieuw platform voor een betere aanpak van kanker

Het aantal kankerpatiënten stijgt en hetzelfde geldt voor de financiële druk op onze gezondheidszorg. Meer dan ooit hebben we nood aan een duurzame, innovatieve kankerzorg, op maat van de patiënt. Dat is dé ambitie van All.Can België, een nieuw platform met stakeholders uit diverse sectoren. 

Patiënten- en zorgvertegenwoordigers, zorgprofessionals, gezondheidsexperts, gezondheidseconomen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie: allemaal bundelen ze de krachten binnen All.Can België. Hun doel? De Belgische kankerzorg mobiliseren en ambitieuze projecten verwezenlijken, met het oog op eenduurzame, efficiënte en innovatieve kankerzorg, op maat van de patiënt.

Als de dingen nu niet worden her-dacht, lopen we het risico toekomstige generaties niet  langer de voordelen te kunnen bieden van de vooruitgang in kankeronderzoek, omdat overheden niet in staat of bereid zullen zijn om voor hen te betalen.

Uniek Belgisch platform met wereldwijd draagvlak

All.Can is een internationaal platform dat zich inzet voor een efficiëntere kankerzorg met betere resultaten voor de patiënten. Het nieuwe All.Can België richt z’n pijlen op de volledige Belgische kankergemeenschap. Naast België zijn er andere nationale All.Can initiatieven actief in Canada, Australië, Duitsland, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit internationale aspect verlegt de grenzen om op een toegankelijke en eenvoudige manier te leren van onze buurlanden.

Betere behandelingen, hogere overlevingspercentages, …: er is al veel vooruitgang geboekt binnen de kankerzorg. Niettemin neemt het aantal kankerpatiënten nog altijd toe. Daarom wil All.Can België werk maken van een nog betere, duurzamere en meer patiëntgerichte kankerzorg.

Hoe? Door verspilling tegen te gaan en meer te doen met de beschikbare middelen (budgetten, tijd en expertise). Innovatie moet daarom het leidmotief worden in onze kankerzorg. Die reflectie vraagt om een heldere visie.

Duurzaamheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid

Aan innovatie in de kankerzorg is er alvast geen gebrek: voorspellende diagnostiek, biomarkers, precisie- en gepersonaliseerde geneeskunde, gen- en celtherapie, gebruik van big data en real world data, … Ook de rol van de patiënt binnen zijn kankerbehandeling zal enkel groter worden. Dé uitdaging voor onze gezondheidszorg is een combinatie van duurzaamheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid. 

Rol van bruggenbouwer

All.Can België verenigt alle actoren binnen de kankerzorg in een uniek multistakeholder platform. Zo’n orgaan bestond nog niet in ons land. Alle partijen binnen All.Can België zullen nu nagaan hoe we verspilling kunnen tegengaan en meer kunnen bereiken met de beschikbare middelen. Zo vervult dit nieuwe platform de rol van bruggenbouwer. Door concrete voorstellen en duurzame oplossingen aan te reiken en verschillende projecten op touw te zetten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.