Vennootschapsrecht: afslankingskuur

De hervorming van het vennootschapsrecht werd goedgekeurd door de federale regering. Vanaf volgend jaar zullen er slechts 4 vennootschapsvormen blijven bestaan, terwijl er momenteel 17 zijn. Interessant nieuws voor zelfstandigen die naar een vennootschap willen overschakelen.

Dit was een van de grote projecten die tijdens de huidige legislatuur op tafel lagen bij minister van Justitie Koen Geens: de hervorming van het vennootschapsrecht is nu afgerond en kan vanaf 2019, nadat het stadium van het parlement werd doorlopen, in werking treden. Het doel van de hervorming is om het leven van (toekomstige) ondernemers en bedrijfsleiders te vereenvoudigen. Er blijven vier vennootschapsvormen bestaan (in vergelijking met de huidige 17): de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (vba, vroeger bvba), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de eenvoudige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Een van de andere vernieuwingen is de afschaffing van de verplichting om kapitaal in te brengen in een nieuw opgerichte onderneming. Met andere woorden, een zelfstandige zal zijn vba kunnen oprichten zonder de minste initiële euro in te brengen, terwijl hij op dit moment een startkapitaal van minstens 6.000 euro moet mobiliseren. Bij de oprichting van de vennootschap moet echter wel een gedetailleerd financieel plan worden ingediend bij de notaris. In ruil daarvoor wordt de uitkering van dividenden onderworpen aan een voorafgaande test om er zeker van te zijn dat die dividenden de mogelijkheden van de onderneming om haar schulden af te lossen niet in de weg staan. 

De regels voor de overdracht van deelbewijzen in de vennootschap zijn eveneens versoepeld, met name om de overdracht van vennootschappen binnen een familie te vergemakkelijken.

Ten slotte zal het nu mogelijk zijn om alleen een vba op te zetten, zonder dat er noodzakelijkerwijs een beroep moet worden gedaan op een partner.

De tekst werd door de ministerraad goedgekeurd. Hij moet nu het gewone wetgevingsproces volgen. Als alles zoals gepland verloopt, zal de hervorming in de loop van de lente van 2019 in werking treden. Wij gaan dan zeker verder in op de details van die belangrijke hervorming.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.