Wereldnierdag in de Europa Ziekenhuizen

Wereldnierdag in de Europa Ziekenhuizen

Wanneer? 12.03.2014

 

De "Wereldnierdag" (World Kidney Day) wordt op DONDERDAG 13 MAART 2014 georganiseerd en de Europa Ziekenhuizen nemen er actief aan deel. De hemodialyse en de peritoneale dialyse zijn behandelingen die dagelijks uitgevoerd worden in de Europa Ziekenhuizen, die van deze Wereldnierdag gebruik willen maken iedereen te informeren en aan te sporen zorg te dragen voor de nieren. Geconfronteerd met het stijgend aantal personen met een nieraandoening in België, is het essentieel personen te kunnen identificeren die het risico lopen een nierziekte te ontwikkelen en een diagnose te stellen in een vroeg stadium. Op beide locaties van de Europa Ziekenhuizen zijn activiteiten voorzien.

 

Een unieke affiche, speciaal gemaakt voor deze 13 maart door de getalenteerde cartoonist duBus, kan op deze dag gewonnen worden.

 

 

De prevalentie van chronische nierinsufficiëntie (CNI) in de totale Europese bevolking benadert 10% (1). CNI is een chronische ziekte die meer en meer mensen aantast, vnl op oudere leeftijd: bij een leeftijd onder de 60 jaar bedraagt de prevalentie immers amper 5%, waar we daarentegen in een leeftijdspopulatie van 60 tot 70 jaar spreken van een prevalentie van 5 tot 15% en in een leeftijdspopulatie van + 80 jarigen van meer dan 20% (2).

 

Hoe kan men een nierziekte detecteren? Wie dient gescreend te worden?

In België wordt de schoolgaande jeugd gescreend door het onderzoek van een urinestaal bij medisch schoolonderzoek.  Op volwassen leeftijd daarentegen wordt normaalgezien geen systematische screening aangeraden behalve bij zogenaamde risicogroepen: personen met diabetes, hypertensie of een cardiovasculaire voorgeschiedenis, personen met een familiaal voorkomen van nierziekten of bij personen van ouder dan 70 jaar.  De screening gebeurt door een bloedname met het doseren van een serumcreatinine en een urine-onderzoek.

Dokter G. Clerbaux van de Europa Ziekenhuizen, nefroloog, bevestigt deze evolutie van de ziekte: "In een periode van 10 jaar, hebben we een stijging van 128% van het aantal dialysepatiënten in de Europa Ziekenhuizen vastgesteld. Een dialysebehandeling is een noodzakelijke maar zware behandeling, die de organisatie van het leven van de patiënten helemaal wijzigt en de levenskwaliteit verandert. Een vroegtijdige opsporing en een regelmatige opvolging slagen erin het risico in te perken om op een dag aan de dialyse te belanden, vandaar het belang van deze sensibiliserings-actie volgens ons."

 

Wat informatie over "World Kidney Day" op donderdag 13/3/2014

Van 9u tot 17u in St-Elisabeth (Ukkel): Een didactisch parcours bestaande uit pictogrammen leidt de bezoekers van de ingang van het ziekenhuis tot aan een gigantische nier, voor de gelegenheid gebouwd, dwars door de grote hal. Naast de nier, zal een stand opgesteld staan door de nefrologie- en dieetafdeling. Hier zullen verpleegsters, een arts en diëtiste zich ter beschikking van de bezoekers stellen om hun vragen te beantwoorden. Een (gratis) meting van de bloeddruk en bloedsuiker zullen aangeboden worden. Een diëtiste zal interactieve spelletjes aanbieden die de patiënt zullen begeleiden in zijn voedingskeuzes en advies geven afgestemd op de eisen van de bezoekers.

Van 9u tot 13u in St-Michel (Etterbeek): er zal een stand opgesteld staan door de verpleegsters van de nefrologieafdeling en een diëtiste. Op het menu : meting van de bloeddruk, bloedsuiker en gesprek met professionelen over de gezondheid.

De Europa Ziekenhuizen (vzw), de grootste privé ziekenhuisgroep van Brussel, telt 716 bedden en stelt 275 geneesheren, 1.890 personeelsleden en 335 externe personeelsleden tewerk op de twee sites St-Elisabeth (Ukkel) en St-Michiel (Etterbeek). Dankzij een solide financiële basis kunnen de Europa Zieken huizen investeren in hooggespecialiseerde medische apparatuur en moderne infrastructuur, om zo de patiënten en hun naasten optimaal te onthalen en te verzorgen. 

Het St-Elisabeth Ziekenhuis werd ingehuldigd in 1908 en nam het St Michiel Ziekenhuis over in 1999 om een nieuwe ziekenhuisentiteit te vormen onder de noemer “Europa Ziekenhuizen”.

Site: http://www.europaziekenhuizen.be/

 

Om het beter te begrijpen

 

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed van de patiënt gezuiverd met een kunstnier. Patiënten met een chronisch nierfalen komen drie keer per week naar het ziekenhuis voor een behandeling van ongeveer vier uur. De Europa Ziekenhuizen hebben eveneens in Waterloo een dialysecentrum geopend in samenwerking met de Universitaire Ziekenhuizen St Luc.

 

Peritoneale dialyse

Bij de peritoneale dialyse wordt het buikvlies als filter gebruikt: het bloed wordt in het lichaam zelf gezuiverd. De patiënt kan deze techniek thuis zelf uitvoeren, overdag of ‘s nachts (met de hulp van een machine).

Het artsen-en verpleegkundig team leert de patiënt (of de partner van de patiënt) deze techniek zelfstandig thuis toe te passen. De behandeling kan ook uitgevoerd worden met de hulp van verpleegkundigen thuis.

 

Niertransplantatie

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een niertransplantatie. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de patiënt. Of een transplantatie mogelijk is, wordt onderzocht in ons centrum. De transplantatie zelf (een niertransplantatie of een nier-pancreastransplantatie bij diabetes) gebeurt in een universitair centrum. Na de transplantatie wordt de toestand van de patiënt opgevolgd in onze dienst, in samenwerking met de universitaire centra.

 

 

Bron (1): Bénédicte Stengel and Cécile Couchoud. J Am Soc Nephrol 17: 2094–2096, 2006
Bron (2): Carmine Zoccali, Anneke Kramer and Kitty J. Jager. Epidemiology of CKD in Europe: an uncertain scenario. Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 1731–1733

 

 

Voor alle bijkomende informatie
Europa Ziekenhuizen
Jennyfer Doria Tilleux
Tel: + 32 2 614 26 93
Email: j.doria@cliniquesdeleurope.be