Webinar: Veilige en kwaliteitsvolle praktijkvoering in tijden van pandemie

Webinar: Veilige en kwaliteitsvolle praktijkvoering in tijden van pandemie

Waar? Online

Wanneer? 22.01.2021

Spreker: dr. Piet Vanden Bussche (UGent, senior-arts kennisdomein Kwaliteit en Vorming Domus Medica)

Betrokken instanties: Centrum Huisartsgeneeskunde UGent, Quality and Safety Ghent in samenwerking met Domus Medica

De covid-19-pandemie heeft de organisatie van de huisartsenpraktijk én van de eerste lijn grondig door elkaar geschud. 

Hoe verloopt nu de zorg voor chronische patiënten? Welke voordelen bieden videoconsultaties? En hoe kunt u ervoor zorgen dat uw praktijkvoering op een systematische manier veilig blijft verlopen? 

Tijdens dit webinar worden de basisprincipes van veilige zorg in de eerste lijn toegelicht en worden praktische adviezen en tools vanuit Domus Medica aangereikt.

Programma: 
- Enkele basisprincipes van veilige zorg in de eerste lijn
- Inzichten rond hoe COVID-19 onze praktijkvoering verandert
- Hoe organiseren we huisartsgeneeskundige zorg nu veilig in tijden van een pandemie?
- Adviezen en tools Domus Medica