Webinar - Suïcidepreventie

Webinar - Suïcidepreventie

Waar? Webinar

Wanneer? 21.10.2021

Gedurende deze uiteenzetting zal worden ingegaan op de onderliggende factoren van suïcidaal gedrag alsook op de mogelijkheden voor preventie en interventie. De uiteenzetting zal starten met een theoretische achtergrond waarbij een overzicht zal worden gegeven van de cijfers en het voorkomen van suïcidaal gedrag in onze regio. Vervolgens zal worden ingegaan op de oorzaken en risicofactoren van suïcidaliteit.  Om personen te helpen is immers een goed begrip van de problematiek nodig. Een heel belangrijk punt zijn ook de waarschuwingssignalen en de mogelijkheden tot interventie. Wat zijn mogelijke signalen? Waarop moet je letten? Wat met een persoon die suïcidaal blijkt te zijn? Hoe kan je daarmee omgaan? Verder zal er ook worden ingegaan op preventie. Wat kunnen we preventief doen? Wat doen we in Vlaanderen op vlak van suïcidepreventie?

Praktisch
• Webinar: Suïcidepreventie
• Prof. Dr. Gwendolyn Portzky
• De accreditering voor deze webinar is aangevraagd
• Gratis voor leden, €20,- voor niet-leden
• Donderdag 21 oktober 2021 om 20u
• Uitgesteld kijken mogelijk: bekijk de webinar achteraf
• Inschrijving is verplicht
• Plaatsen zijn beperkt, snel zijn is de boodschap!