Webinar ouderenmis(be)handeling: geheimhoudingsplicht

Webinar ouderenmis(be)handeling: geheimhoudingsplicht

Waar? Online

Wanneer? 16.11.2021

Naar aanleiding van de Week van de Ouderen organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling een webinarreeks over …. ouderenmis(be)handeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat bijna 1 op 6 van de ouderen slachtoffer is van één of andere vormen van geweld. Volgens het Europese AVOW-onderzoek (2010) blijkt dat 1 op 3 van de Belgische vrouwen ouder dan 60 jaar aangeeft slachtoffer te zijn van geweld. Dit zijn hoge cijfers, dus het thema onder de aandacht brengen, blijft broodnodig. Daarom organiseert VLOCO deze twee bijscholingsmomenten voor professionelen.

Webinar 2 - namiddag
Op 16 november in de namiddag zoomen we in op de inhoud van geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim. En welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden? Er wordt bv. stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim, … als mogelijke uitzonderingen. Deze webinar kan je apart volgen van de voormiddag indien je reeds vertrouwd bent met de definitie van ouderenmis(be)handeling, prevalentie, risicofactoren enz.

Praktisch

  • Voor wie: studenten en professionals zoals: sociaal werkers, psychologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, enz.
  • Spreker: Geheimhoudingsplicht bij OMB – Nele Desmet, juriste tZitemzo
  • Kostprijs: € 50/dagdeel/deelnemer
  • inclusief e-book “Ouderenmis(be)handeling: praat erover!”
  • Inschrijven: jouw inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE16 0688 9752 6374 op naam van CAW Oost-Vlaanderen met vermelding van ‘naam deelnemer – webinar beroepsgeheim VLOCO’