Webinar ‘Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021’

Webinar ‘Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021’

Waar? Online

Wanneer? 26.03.2021

Tijdens deze webinar wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling waar hij/zij werkzaam is, waarbij uiteraard ook de uitdagingen van Corona-crisis aan bod komen.

Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar op praktijkproblemen, zoals reeds opgesomd in het programma.
Deelnemers hebben evenwel de mogelijkheid tot en met donderdag 18 maart 2021 bijkomende vragen te stellen, die dan beantwoord zullen worden op vrijdagnamiddag 26 maart 2021.

Het programma zal daarom bestendig een update krijgen tot 18 maart 2021. Na 18 maart 2021 is inschrijven uiteraard nog mogelijk, maar zullen er geen vragen meer kunnen gesteld worden, zodat de uiteenzetting adequaat kan voorbereid worden.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!