Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2022 - 8 september (Leuven)

Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2022 - 8 september (Leuven)

Waar? UZ Leuven, Centraal Auditorium Gasthuisberg

Wanneer? 08.09.2022

Hoe houdt de palliatieve zorgsector zich staande op het ritme van verandering?

“Turbulente tijden”, horen wij zuchten onder zorgverleners. Na de impact van de coronacrisis wennen we intussen aan het zogenoemde ‘nieuwe normaal’, dat zorg naar het middelpunt van de maatschappij heeft geschoven. Die verschuiving brengt echter ook vragen met zich mee.

De palliatieve zorgsector is in beweging, maar hoe houden wij ons staande op het ritme van die verandering? Met welke blik kijken we naar de toekomst, welke uitdagingen staan ons te wachten, welke kansen? Hoe pakken wij broodnodige thema’s aan als interculturele communicatie, wijzigende gezinssamenstellingen en ambulantisering? En hoe behouden we een krachtige, dynamische en energieke aanpak doorheen dit alles?

Door middel van boeiende sprekers en stof tot nadenken, wil het Vlaams congres palliatieve zorg een antwoord bieden op deze vragen en deelnemers voldoende slagkracht bieden om binnen hun werkveld te groeien. Om dat te bewerkstelligen, steunt het congres op drie pijlers.

1.     Inzicht
Onze wereld en maatschappij is in verandering: vergrijzing, diversiteit, secularisering zijn het tipje van de ijsberg. Deze evolutie verscherpt een aantal noden binnen de palliatieve zorgsector en het zijn net die uitdagingen en evoluties waar het congres inzicht wil bieden.

2.     Erkenning
De palliatieve zorgsector zit op de goede weg. Iedereen die binnen dit veld werkzaam is, heeft een sterk aanpassingsvermogen en de kracht om mee te gaan in de noden van het moment, zowel die van de patiënt als die van de maatschappij. Het congres wil dit erkennen naar alle zorgverleners toe, maar ook naar de buitenwereld.

3.     Houvast
Naast erkenning en inzicht, wil dit congres bovenal handvaten bieden om mee te gaan op het ritme van verandering. Doelgericht handelen zonder je eigenheid te verliezen. Betrokken zijn en jezelf als expert blijven positioneren. Je aanpassen aan de uitdagingen van het moment. Deze thema’s komen ruim aan bod, zodat iedere deelnemer zacht gewapend is voor de toekomst.