VASO 2.0 in aantocht

VASO 2.0 in aantocht

Waar? CMA - Schoon verdiep, Frankrijklei 67 - 2000 Antwerpen

Wanneer? 17.03.2020

Binnenkort krijgt het VASO-platform voor sportmedisch onderzoek een stevige update. De verbeterde versie draait al in een proefsetting en wordt in april algemeen uitgerold. Sport- en huisartsen die al over de VASO-software beschikken, kunnen na een workshop van één avond met de nieuwe versie aan de slag. SKA is nog op zoek naar extra huisartsen die in het systeem willen stappen, want binnenkort zijn er allicht te weinig sportartsen om aan de vraag te voldoen.

VASO 2.0-OPLEIDINGEN
Workshop die je wegwijs maakt in de vernieuwingen van VASO 2.0. - 17 maart van 20 tot 22 uur
Sterk aanbevolen voor nieuwkomers en licentiehouders. Ook voor huisartsen die sportmedische onderzoeken willen uitvoeren.

 • Inschrijven is gratis, maar verplicht.
 • Ga naar www.sportartsen.be
 • Accreditering is aangevraagd.
 • Broodjes en drankjes worden geregeld.

VASO – wat was dat ook weer?
De VASO (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek) is het state-of-the-art sportmedische onderzoeksplatform en -protocol dat in 2013 in opdracht van de Vlaamse overheid werd ontwikkeld door de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA). De VASO is een digitaal ondersteunde onderzoekstool waarmee alle relevante gezondheidsparameters (cardiaal, musculoskeletaal, sensorieel, neurologisch…) van sporters volgens de recentste wetenschappelijke inzichten en sportspecifiek kunnen worden onderzocht en in kaart gebracht. Het doel is niet alleen iemands sportmedische geschiktheid te onderzoeken, maar ook maximale primaire en secundaire blessurepreventie mogelijk te maken. Bovendien kunnen de geanonimiseerde VASO-data van sporters de overheid helpen om een gericht blessurepreventiebeleid op touw te zetten. Blessures horen immers bij de belangrijkste redenen waarom sporters, zowel in clubverband als daarbuiten, er de brui aan geven.

Vragenlijst sportkeuring.be meer 200.000 keer ingevuld
Sporters kunnen op twee manieren van de VASO gebruik maken. Ze kunnen de sportmedische vragenlijst op sportkeuring.be invullen en vervolgens al dan niet het advies krijgen zich sportmedisch te laten checken. Dat geldt zowel voor kinderen als voor volwassen sporters. De tweede manier is dat sporters door hun federatie worden verplicht zich sportmedisch te laten onderzoeken. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle competitiewielrenners. Intussen werken bijna alle Vlaamse sportartsen en ook een aantal huisartsen met de VASO-software en werd de vragenlijst op sportkeuring.be al bijna 220.000 keer ingevuld. Dat heeft echter lang niet altijd tot een onderzoek geleid.  

LynxCare
Mede op basis van alle input, ervaring en gebruikersfeedback van de laatste jaren heeft SKA een update van het platform voorbereid. Nieuwe parameters werden toegevoegd, de gebruiksvriendelijkheid verhoogd, fouten gecorrigeerd, de veiligheid verbeterd en de mogelijkheden met betrekking tot dataverwerking uitgebreid. SKA ging voor de VASO 2.0 in zee met LynxCare, een jong Leuvens hitechbedrijf van artsen, economen en IT-deskundigen die gespecialiseerd zijn in digitale zorgbegeleiding en medische-dataverwerking. De samenwerking met de firma IXSyS (ontwikkelaar van het telegeneeskundige WiPaM-platform) blijft bestaan.

Voorbeelden van nieuwe of bijgestelde features in VASO 2.0:

 • Sporters krijgen de mogelijkheid een informed consent te tekenen waardoor hun (geanonimiseerde) data eventueel kunnen worden gebruikt voor studies of publicaties.
 • De sporter krijgt een persoonlijke login op het platform. Zo heeft hij of zij toegang tot de gedeelde documenten die de arts gemaakt heeft, maar ook tot informatie over het platform. Dat kan op termijn ook gebruikt worden om informatie op maat van de sporter/patiënt te bezorgen.
 • Vanuit WiPaM wordt een beveiligde link gemaakt met het LynxCare platform waardoor geen extra login nodig is om als arts het LynxCare-platform te raadplegen (single sign-on).
 • Algemene documenten (zoals attesten) zullen altijd beschikbaar gesteld worden voor de arts om af te drukken, en dus niet langer alleen na het vervolledigen van een onderzoek.
 • Mogelijkheid om het onderzoek tijdelijk op te slaan bij het aanduiden van “verder onderzoek noodzakelijk”. Het onderzoek kan dan op een later tijdstip aangevuld of gefinaliseerd worden.
 • Belangrijke inhoudelijke aanpassingen van het sportmedisch onderzoek (zoals inclusie van de Revised Seattle Criteria voor ecg-interpretatie, alsook extra sportspecifieke tests)
 • Het openen en inkijken van een onderzoek dat door andere arts is afgenomen (na toelating van de sporter).
 • De mogelijkheid voor een sporter om in de vragenlijst op sportkeuring.be aan te geven dat een gesprek over ongewenst gedrag in de sportcontext wenselijk is.
 • Na het invullen van de vragenlijst: verfijning en nuancering van het advies dat de sporter krijgt over de eventuele wenselijkheid of noodzaak van een sportmedisch onderzoek

Huisartsen gevraagd
Zowat 20 sportfederaties hebben interesse om voortaan met de VASO te werken. Het valt dan ook te verwachten dat de volgende jaren nog duizenden sporters extra op de VASO een beroep zullen doen voor hun verplicht of aanbevolen sportmedisch onderzoek. Op een gegeven moment zullen de zowat 300 sportartsen die Vlaanderen telt, die nieuwe instroom niet aankunnen. Daarom hoopt SKA dat ook meer huisartsen op de trein springen. Huisartsen zijn dan ook zeker welkom op de VASO 2.0-opleidingen die binnenkort op diverse plaatsen in Vlaanderen worden georganiseerd door SKA en GSV.

Sportartsen
SKA steekt ook een tijdje bij naar haar eigen leden. Sportartsen die geaccrediteerd willen blijven, zullen vanaf dit jaar een aantal sportmedische opleidingen en bijscholingen moeten volgen. Dat gebeurt in samenwerking met Gezond Sporten Vlaanderen (GSV), de opvolger van de vroegere Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde. SKA en GSV hebben ook al overleg gehad met het kabinet van Ben Weyts (Vlaams minister van Sport) om de update van de VASO en andere nieuwe initiatieven toe te lichten.

Digitale sportpas en duurzame trajectbegeleiding
Zo wordt werk gemaakt van een app waarmee sporters hun sportmedische status kunnen aantonen ten aanzien van (inter)nationale wedstrijdorganisatoren die een geschiktheidsattest vragen. Die app zou ook kunnen worden gebruikt voor de melding en follow-up van sportblessures of voor training- en preventietips. Hij zou voorts in verbinding staan met een cloudplatform waarin sporters relevante documenten van of voor sport- en huisartsen kunnen consulteren en bijhouden. Op die manier kan de VASO evolueren van een momentopname naar een tool voor duurzame sportmedische trajectbegeleiding.

De behoefte daaraan neemt toe in een tijdperk waar steeds meer sporters zich op eigen initiatief en zonder omkadering van een sportclub aan almaar intensievere prestaties wagen. De transitie van een onderzoek naar langetermijnondersteuning is nog niet voor morgen, maar door het partnership met een bedrijf als LynxCare komt het soort sportmedische begeleiding dat SKA en GSV voorstaan wel in het vizier.