VAS-symposium "De patiënt kiest zijn zorg. En u?"

VAS-symposium

Waar? Blue Point, Zaal Marco Polo, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen)

Wanneer? 16.06.2018 tot 16.06.2018

Zaterdag 16 juni 2018 krijgt u een stand van zaken over de recente hervormingen (GDPR, laagvariabele zorg, ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszones). En bespreken we de impact hiervan op de toekomst van uw praktijk.

Patiënten kregen recent nieuwe mogelijkheden ter beschikking in de gezondheidszorg zoals vb. handige apps en een vereenvoudigde toegang tot hun medisch dossier. Vele patiënten ervaren dit als een opvallend positieve evolutie. De digitale vooruitgang gaat niet noodzakelijk gepaard met een administratieve vereenvoudiging voor u. De administratieve lat wordt immers steeds hoger gelegd.

U verwerkt belangrijke persoons- en gezondheidsgegevens van uw patiënten. De hervorming van de privacyregels door de General Data Protection Regulation (GDPR) zijn op 25 mei jl. in voege getreden. Wat is er veranderd? Hoe realiseert u de correcte toepassing van de GDPR in uw praktijk?

Forfaitarisering in de zorg voor opgenomen patiënten zet zich door. Binnen enkele maanden is de laagvariabele zorg een feit. Wat betekent dit financieringsmodel voor u? Hoe zal uw honorering er binnenkort uitzien?

Daarbovenop herschikt de federale overheid het ziekenhuislandschap in 25 ziekenhuisnetwerken. De Vlaamse Gemeenschap creëert eerstelijnszones. U wordt in de media voortdurend geconfronteerd met al deze drastische veranderingen. Ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszones rijden over de tongen als artsen of ziekenhuisbeheerder elkaar ontmoeten. Quasi iedereen is akkoord dat het organisatiemodel van onze Belgische gezondheidszorg wat kan afgestoft worden om het betaalbaar te houden. Tot de veranderingen voor uw deur staan. Wat zijn de gevolgen van dit alles voor u? Welke positie zullen artsen hebben in de nieuwe structuren? Hoe gaat uw praktijk eruit zien in deze snel veranderende wereld?

Zal de patiënt nog de keuzes kunnen maken die hij vandaag kan maken? Welke keuzemogelijkheden zult u hebben? Wordt de zorgtoegankelijkheid voor de patiënt aangetast? En de therapeutische vrijheid van de arts?

Op zaterdag 16 juni 2018 krijgt u een stand van zaken en gaan we het debat over de toekomst aan. Zorg dat u dit niet mist!

 

Gratis voor leden van het VAS.
€ 25 voor niet-leden (vooraf te storten op rekeningnr. IBAN BE39 1111 1175 5919 met vermelding van uw naam + VAS-symposium 16/06/2018).
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via e-mail.

Voorafgaande inschrijving is verplicht