Uitnodiging studiedag & Oproep voor mondelinge voordrachten en posters

Uitnodiging studiedag & Oproep voor mondelinge voordrachten en posters

Waar? Brussels 44 Centre

Wanneer? 24.10.2017 tot 24.10.2017

1.       Wenst u een mondelinge presentatie op de studiedag (zie criteria) voor te stellen: gelieve een korte beschrijving van het thema in te dienen, evenals een voorlopige titel en de naam van de spreker(s). Voorstellen indienen via mfc-cmp@health.belgium.be ten laatste tegen 06/10/2017 (verlenging). Vervolgens brengen we u op de hoogte of uw voorstel werd weerhouden.

 Criteria voor een mondeling voordracht:

  • Onderwerpen met betrekking tot het traceren van implantaten en/of steriele medische hulpmiddelen – acties ter bevordering van het goed gebruik van medische hulpmiddelen – organisatie van het circuit van medische hulpmiddelen binnen de instelling – organisatie van de sterilisatie van medische hulpmiddelen (circuit, methodes, centraal vs. decentraal, rollen van betrokken zorgverstrekkers).
  • Hebt u een ander voorstel, aarzel niet contact met ons op te nemen.
  • Initiatieven en ervaringen die vernieuwend zijn en andere instellingen kunnen inspireren.

2.       Wenst u een poster voor te stellen over een initiatief, een onderzoek of educatief materiaal binnen uw instelling met betrekking tot het beleid van medische hulpmiddelen: gelieve een PDF-versie op te sturen tegen 06/10/2017 (verlenging).

Criteria voor een poster

  • De poster heeft bij voorkeur een verticale lay-out.  U kiest zelf de grootte en de lay-out.
  • Reeds gerealiseerde posters kunnen hier zeker ook worden voorgesteld.
  • U brengt de poster mee op de dag zelf en neemt hem ook weer terug.
  • Gelieve ons in te lichten indien u een poster wenst tentoon te stellen (de pdf-versie kan eventueel ook later verstuurd worden)

We verwachten minimaal 10 posters om deze tentoonstelling te kunnen organiseren. Accrediteringspunten voor artsen en ziekenhuisapothekers zullen worden gevraagd. Simultaanvertaling is voorzien.