Symposium "Neurowetenschappen voor de klinische psychiatrie: Quo vadis?"

Symposium

Waar? Brussel

Wanneer? 30.06.2018 tot 30.06.2018

De neurowetenschappen kennen een exponentiële toename van inzichten in het functioneren van het menselijk brein, dat ons denken, voelen en handelen (de zogenaamde trias psychica) onderbouwt.

De kernvraag van dit symposium betreft de aard en de grootte van de bijdrage
van deze kennis aan het begrijpen van de normale cognitieve, affectieve en
conatieve functies en hun stoornissen.