Opleiding Expert Valpreventie bij ouderen - 4 opleidingsdagen (Leuven)

Opleiding Expert Valpreventie bij ouderen - 4 opleidingsdagen (Leuven)

Waar? Leuven

Wanneer? 19.03.2024 tot 03.12.2024

In het voorjaar van 2024 organiseert het EVV een nieuwe editie van de opleiding ‘Expert Valpreventie bij ouderen’.

Tijdens deze vierdaagse opleiding verbreden professionele zorgverleners hun kennis en vaardigheden rond valpreventie bij ouderen. Het multidisciplinaire, praktijkgerichte en interactieve karakter van de opleiding draagt bij tot een goede implementatie in de eigen praktijkwerking. Naast wetenschappelijke bevindingen komen casuïstiek, groepsdiscussies en praktijkvoorbeelden aan bod. Na de opleiding ontvangen deelnemers een gepersonaliseerd getuigschrift en kunnen zij toetreden tot het Expertennetwerk Valpreventie.