Myocarditis, sport en Covid-19

Myocarditis, sport en Covid-19

Waar? Online

Wanneer? 02.12.2020

Volgens studies zou een kwart van alle COVID-19-patiënten myocardletsels vertonen. Intensief sporten is dan een no go. Doordat veel patiënten aspecifieke klachten hebben, wordt myocarditis echter vaak over het hoofd gezien. Het Forum Sportcardiologie komt nu met een flowchart die artsen helpt om sporters na een positieve COVID-19-test zo te begeleiden dat een eventuele myocarditis beter aan het licht wordt gebracht en het risico op (exacerbatie van onder meer) ritmestoornissen en hartfalen wordt beperkt.

De flowchart ‘Return to Sport’ wordt toegelicht tijdens een webinar van Fitness als Medicijn  en SKA op woensdag 2 december van 20.30u tot 22u.

Inschrijven voor deze webinar kan via onderstaande link:

Kostprijs: 15 euro (gratis voor leden SKA & GSV)

20.30u: inleiding door Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
20.35-20.55u:COVID-19, myocarditis en sport’, door Guido Claessen, cardioloog UZ Leuven
21.00-21.20u:Flowchart Return to Sport’, door Hielko Miljoen, cardioloog UZ Antwerpen
21.25-21.45u:Sportkeuring.be COVID-proof’, door Luk Buyse, sportarts en bestuurder SKA
Na elke presentatie is er tijd voor ingezonden vragen van webinaristen.
alle info op  onze website