Medische aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 2022 - 14 & 15 oktober 2022 (Antwerpen)

Medische aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 2022 - 14 & 15 oktober 2022 (Antwerpen)

Waar? Flanders Meeting & Convention Center, A room with a ZOO, Koningin Astridplein 20-26, B-2018 Antwerpen

Wanneer? 14.10.2022 tot 15.10.2022

Medische en paramedische zorgprofessionals komen in contact met kindermishandeling. Wat betekent dit en wat kunnen we leren van de betrokkenen zelf? Slachtoffers van kindermishandeling komen met letsels en verhalen terecht op de consultatie van de huisarts of kinderarts, worden aangeboden op spoed, of vertellen hun verhaal op school waarna het CLB wordt geconsulteerd.

Toch worden situaties van kindermishandeling, ook in de medische sector, nog steeds te weinig opgemerkt. Kennis hebben van de impact van mishandeling op de ontwikkeling van kinderen en van basisaspecten van forensische pediatrie kan in belangrijke mate bijdragen tot het detecteren, diagnosticeren, aanpakken en correct doorverwijzen van deze situaties.

Met een tweedaags congres willen we een aantal belangrijke elementen van de aanpak van kindermishandeling naar voor brengen. Sprekers uit binnen- en buitenland zullen de meest recente inzichten toelichten met betrekking tot relevante medische topics, zoals letsels bij seksueel misbruik, niet-accidenteel hoofdtrauma, Münchhausen-‘by-proxy’-syndroom, groeiachterstand, letsels en fracturen. Verder wordt stilgestaan bij het belang van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling, en wordt de samenwerking met actoren uit de jeugdhulp toegelicht.

We hopen op deze manier de deskundigheid op vlak van de aanpak van kindermishandeling bij artsen en paramedici uit de eerste, tweede en derde lijn te vergroten, en de detectie van signalen van mishandeling te verbeteren.