‘Hormoonverstoorders en Volksgezondheid: hoe de ziekenfondsen tot actie overgaan’

‘Hormoonverstoorders en Volksgezondheid: hoe de ziekenfondsen tot actie overgaan’

Waar? Online

Wanneer? 29.04.2021

De negatieve gevolgen van hormoonverstorende chemische stoffen op de gezondheid staan niet langer ter discussie. Dit onlineseminarie vat samen welke acties ondernomen worden op internationaal en Europees niveau om de blootstelling aan deze chemische stoffen te verminderen. Als gezondheidsverzekeraars en zorgverstrekkers zijn ziekenfondsen vastbesloten op te treden tegen hormoonverstoorders die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het seminarie zal een aantal best practices uit de sector onder de aandacht brengen.

De deelnemers zullen onder andere kunnen luisteren naar Dr. Maria Neira, directrice van de afdeling Milieu, Klimaatverandering en Volksgezondheid binnen de WGO en Christian Horemans van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Het evenement verloopt in het Engels.