Jaarcongres Eenzaamheid

Jaarcongres Eenzaamheid

Waar? ReeHorst, Ede

Wanneer? 21.09.2021

Eenzaamheid is als thema urgenter dan ooit. Door de coronacrisis is eenzaamheid onder bepaalde doelgroepen toegenomen. Er zijn ook inspirerende initiatieven opgekomen om naar elkaar om te zien. Ook laat de coronacrisis zien wat echt van belang is in het leven: betekenisvol contact met anderen. Door social distancing staat juist dat onder druk. Het beperken van sociaal contact brengt mentale en fysieke uitdagingen met zich mee.

Jaarcongres Eenzaamheid
Bij het Jaarcongres Eenzaamheid staan we stil bij eenzaamheid onder verschillende doelgroepen. Ook worden praktijkvoorbeelden gegeven van succesvolle interventies en initiatieven.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Moderne gestalten van eenzaamheid
  • Welk effect heeft de coronatijd op eenzaamheid en zingeving?
  • Het effect van de coronatijd op kwetsbare mensen