Interuniversitair Symposium Gezondheidsrecht "De Kwaliteitswet"

Interuniversitair Symposium Gezondheidsrecht

Waar? UAntwerpen, KULeuven & UGent

Wanneer? 05.10.2019 tot 23.11.2019

Op 23 november 2019 organiseert de Universiteit Gent een studiedag over de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog “de Kwaliteitswet”.

Deze wet wordt aangekondigd als de wet waarmee wordt verzekerd dat de patiënt overal, of het nu in een ziekenhuis is of in een privépraktijk, op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kan rekenen. De Kwaliteitswet legt elke gezondheidzorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidzorgverstrekkingen. Die plichten hebben betrekking op de diagnostische en therapeutische vrijheid, de bekwaamheid om als gezondheidzorgbeoefenaar te werken, de karakterisatie, de omkadering, de anesthesie, de continuïteit, de permanentie, het medisch voorschrift, de reclame, de samenwerkingsverbanden, en last but not least het patiëntendossier en deling van gegevens. Al deze (nieuwe) maatregelen zullen worden toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht.

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven en de Universiteit Antwerpen en wordt gehouden op elk van de drie locaties:

  • Universiteit Antwerpen: op zaterdag 5 oktober 2019 van 9u tot 13u (voor de studiedag te Antwerpen vindt u meer informatie op de website van AHLEC)
  • KULeuven: op dinsdag 19 november 2019 van 17u45 tot 21u40 (voor de studiedag te Leuven vindt u meer informatie op de websote van LIGB)
  • Universiteit Gent: op zaterdag 23 november 2019 van 9u tot 13u.