Innovatie in de medische sector

Innovatie in de medische sector

Waar? Serwir Hotel, Koningin Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

Wanneer? 04.02.2020

Tijdens deze studienamiddag worden - naar analogie van smart cities - enkele aspecten van ‘smart health institutions’ (de gezondheidsinstellingen van de toekomst) belicht.
Ook in België gaat die evolutie supersnel. Zo kondigde minister Maggie De Block bvb. op 10 september 2019 aan dat dat het de bedoeling is dat dit jaar de eerste apps gefinancierd worden. Daar zal onder andere een app tussen zitten om hartritmestoornissen te meten en op termijn zal die app oudere technologieën zoals een holter (apparaat om je hartritme op te volgen) vervangen. En op 21 september 2019 bracht de Nationale raad van de Orde der Artsen een advies uit over ‘Teleconsultatie met het oog op het stellen van een diagnose en het voorstellen van een behandeling’. Die toe te juichen innovaties hebben evenwel ook een aantal juridische consequenties, zoals de GDPR-aspecten en uiteraard de problematiek van de aansprakelijkheid. Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van de sprekers, die de innovaties in de medische sector en de daarmee samenhangende juridische aspecten op de voet volgen

Sprekers
Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners & docent medisch recht UAntwerpen
Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen