Hormoonverstoorders: de impact op onze gezondheid verminderen

Hormoonverstoorders: de impact op onze gezondheid verminderen

Waar? Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel

Wanneer? 19.11.2020

We hopen dat het met iedereen goed gaat en dat iedereen zijn draai heeft kunnen vinden ondanks de moeilijke situatie die we momenteel doormaken. Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft deze turbulente periode ons niet tegengehouden om vooruit te denken. We vinden dat het verband tussen milieu en gezondheid een prioriteit moet zijn voor onze samenleving. Alleen zo kunnen we voorkomen dat we in de nabije toekomst ziektes moeten behandelen die we zelf veroorzaakt hebben.

Bovendien bevinden we ons nu op een cruciaal moment wat betreft de vermindering van pesticiden: de kwestie wordt behandeld door de regionale regeringen, deze doelstelling maakt deel uit van de ambitieuze Green Deal-plannen voor Europa, de FOD Volksgezondheid stelt momenteel een nationaal actieplan op, ...

Vandaar dat we als onderwerp van ons volgend symposium, dat zal plaatsvinden op donderdag 19 november, gekozen hebben voor het thema ‘Hormoonverstoorders: de impact op onze gezondheid verminderen’. Wat is de werkelijke impact van hormoonverstoorders op ons dagelijks leven? Hoe kunnen we ze vermijden?  Wat is de rol van de zorgverleners om deze problematiek te sensibiliseren? Hoe kan de overheid de burgers, zeker de meest kwetsbare, beschermen tegen hormoonverstoorders?

Het symposium is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in dit thema en die het debat op gang wilt brengen en de bevolking wilt bewustmaken. We voorzien in simultaanvertaling naar het Frans, Nederlands en Engels.

We volgen de gezondheidssituatie op de voet. We houden rekening met de veiligheid van de deelnemers en passen indien nodig de eventformule aan.