Het grote euthanasie debat - VERPLAATST

Het grote euthanasie debat - VERPLAATST

Waar? Elewijt center, Tervuursesteenweg, 564 - 1982 Elewijt.

Wanneer? 21.03.2020

Gezien de aanbevelingen en de beslissingen van de overheid wordt het “Grote EUTHANASIE debat” verplaatst van 21 maart naar 6 juni, maar op een andere locatie: Elewijt center, Tervuursesteenweg, 564 - 1982 Elewijt.
De inschrijvingen blijven behouden. Nieuwe inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk.

De enorme belangstelling voor het euthanasieproces gaat veel verder dan de uitspraak in een concrete casus en zal vermoedelijk nog lang nazinderen. Onafgezien van de politieke impact ligt een weerslag op de medische prakijk in de lijn der verwachtingen. Vandaar dat de geneeskundige kring Dodoens u graag de eventuele consequenties voor artsen zou willen toelichten. Gezien de complexe problematiek is het aangewezen deze niet alleen vanuit medisch maar ook vanuit filosofisch en juridisch oogpunt te bekijken.