Herstel als antwoord op euthanasie?

Herstel als antwoord op euthanasie?

Waar? Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven (Grote aula van het Maria-Theresiacollege)

Wanneer? 27.02.2018 tot 27.02.2018

Kan de krachtgerichte herstelvisie in het parcours van ernstig psychisch lijden krijtlijnen uitzetten voor een enigszins zinvol, levenswaardig bestaan? In de hoop ook dat de ondraaglijkheid van de pijn niet in een euthanasieverzoek hoeft uit te monden?