Gezondheidszorg voor de Vlamingen met bijzondere aandacht voor Brussel en de Vlaamse Rand

Gezondheidszorg voor de Vlamingen met bijzondere aandacht voor Brussel en de Vlaamse Rand

Waar? Herman Teirlinckauditorium, KBC groep nv - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wanneer? 12.10.2019

Dit jaar luidt de titel van het wetenschappelijke symposium van het Vlaams Artsenverbond vzw 'Gezondheidszorg voor de Vlamingen met bijzondere aandacht voor Brussel en de Vlaamse rand'.

De beslissing tot netwerkvorming tussen ziekenhuizen werd in de voorbije jaren wel ingevuld. Althans in het noorden van België. Hoe de Franstalige Gemeenschap, of meer nog het Brussels Gewest dat (niet) aanpakte wordt onderwerp van de eerste lezing. 

Meer dan ooit is Brussel en de Vlaamse Rand het laatste decennium demografisch geëvolueerd. Bijzondere aandacht op diverse domeinen lijkt dan ook geen luxe. Drie gebundelde referaten worden er gebracht, gevolgd door een debat met sprekers en deelnemers.