Gezondheidsrecht en medisch recht

Gezondheidsrecht en medisch recht

Waar? Serwir Hotel - Koningin Astridlaan, 57 9100 Sint-Niklaas

Wanneer? 06.10.2020

Voor deze studiedag werd een selectie gemaakt van 2 actuele topics, die praktijkgericht zullen geanalyseerd worden. Er wordt vooreerst in de voormiddagsessie aandacht besteed aan de positie van de gezondheidsbeoefenaar, waarbij zowel hun statuut als ondernemer als hun omgang met patiënten aan bod komt. In de namiddag wordt het item ziekenhuisnetwerken praktijkgericht besproken. Het lijdt geen twijfel dat ook de lessen uit de Coronacrisis voor zowel de gezondheidsbeoefenaar als het ziekenhuisnetwerk tijdens de studiedag zullen geanalyseerd worden.

Elke deelnemer aan de studiedag ontvangt het boek ‘Medische dienstencontracten in de reeks Contractuele clausules –2020’ (editor: Prof. dr. Filip Dewallens). Dit werk bestaat uit drie delen: overeenkomsten met artsen en ziekenhuizen, overeenkomsten met apothekers en overeenkomsten voor onderzoek en levering van geneesmiddelen. De beide sprekers zijn ook mede-auteur van het betreffende boek, meer bepaald bij de onderdelen ‘Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten en einde’, ‘Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt’ en ‘Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts’.

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

Sprekers
Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners en gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen
Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners en docent medisch recht UAntwerpen

Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte sessies:
Ochtendsessie: Gezondheidszorgbeoefenaars

Namiddagsessie: Ziekenhuisnetwerken

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be