Ethisch overleg in de zorg: van theorie naar praktijk - 20 april 2023 (Brussel)

Ethisch overleg in de zorg: van theorie naar praktijk - 20 april 2023 (Brussel)

Waar? Pacheco Center in Brussel Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Wanneer? 20.04.2023

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseert op donderdag 20 april 2023 zijn XIIIe (13e) tweejaarlijkse conferentie met als thema “Ethisch overleg in de zorg: van theorie naar praktijk”.

Deze interactieve conferentie gaat door in het “Pacheco”-centrum (Pachecolaan, 13 B-1000 Brussel) en richt zich zowel tot het brede publiek als tot de zorgsector. Accreditering voor zowel artsen en apothekers-biologen voor ‘ethiek en economie’ is aangevraagd.

Over ethisch overleg in de zorg
Door veranderingen in de samenleving en technische en wetenschappelijke evoluties, worden we meer en meer geconfronteerd met moeilijke keuzes die een belangrijke ethische dimensie hebben. Deze komen zowel voor in het dagelijks leven als in de diverse domeinen van de gezondheids- en welzijnszorg zoals bijvoorbeeld in het kader van voortplanting en fertiliteit, levenseinde, complexe medische technieken, genderproblematiek, ouderenzorg, public health. Dagelijks moeten er keuzes worden gemaakt. Deze situeren zich op beleidsniveau (macro, meso, micro), op persoonlijk en familiaal niveau en ook in de individuele praktijkvoering in alle mogelijke settings. Tijdens dit congres bieden we u de theorie en de praktische kaders aan om ethisch overleg op een kwalitatieve manier aan te pakken.