Diabetessymposium – ICC Gent

Diabetessymposium – ICC Gent

Waar? Online en in het ICC Gent

Wanneer? 08.11.2021 tot 09.11.2021

Het diabetessymposium bestaat sinds 1997. Het heeft van bij het begin ingespeeld op de daadwerkelijke noden van verpleegkundigen in het werkveld, alsook de allernieuwste tendensen en ontwikkelingen binnen diabeteszorg. Vanuit de Werkgroep Diabetesverpleegkundigen NVKVV wordt jaarlijks het programma samengesteld, met vertegenwoordigers uit de thuiszorg, algemene- en universitaire ziekenhuizen. Het diabetessymposium groeide doorheen de jaren uit tot een succesvol tweedaags congres met meer dan 550 deelnemers per jaar. De ideale plek voor multidisciplinaire uitwisseling van kennis waar de zorgvrager en diens omgeving centraal staan.   

Diabetessymposium editie 2021 op 8 en 9 november 2021 wordt integraal in klank en beeld aangeboden op het digitale platform Diabetessymposium 2021 maar zal ook gedeeltelijk fysiek doorgaan op 9 november 2021 in het ICC te Gent.  
We hopen je hier alvast te mogen verwelkomen! 
Een welgemeende dank aan onze sponsors.