De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022? - 13/05/2022

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022? - 13/05/2022

Waar? Online

Wanneer? 13.05.2022

De Kwaliteitswet (de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg), legt elke gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen.

Tijdens deze webinar geeft prof. dr. Christophe Lemmens een praktijkgerichte analyse van de diverse nieuwe plichten voor de gezondheidszorgbeoefenaar, opgelegd door de ingrijpende nieuwe wetgeving.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!