Bvas online infosessie “Aanrekenen en attesteren: de spelregels voor huisartsen” - 21 juni 2022

Bvas online infosessie “Aanrekenen en attesteren: de spelregels voor huisartsen” - 21 juni 2022

Waar? Online

Wanneer? 21.06.2022

De DGEC van het RIZIV stelde eind vorig jaar vast dat de nomenclatuurcodes voor dringende raadplegingen en huisbezoeken soms onterecht worden aangerekend. Vaak was de huisarts zich hiervan niet bewust. Maar wat zijn dan de spelregels?

Ook andere nomenclatuurregels blijken in de praktijk voor vragen te zorgen: hoe en hoe vaak mag u teleraadplegingen nu aanrekenen? Wanneer mag  u de toeslag ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag aanrekenen? En welke toeslag u wel of niet mag aanrekenen bij één of meerdere bezoeken in een WZC? Wanneer mag u supplementen vragen? Wat mag u aanrekenen voor het invullen van vragenlijsten?

Ook andere nomenclatuurregels blijken in de praktijk voor vragen te zorgen: wanneer en hoe vaak mag u teleraadplegingen nu aanrekenen? Gebruikt u de toeslag voor de ongewone raadpleging (code 103095) reeds? Welk honorarium rekent u aan voor een bezoek in een WZC bij meerdere patiënten? Wanneer mag u supplementen vragen? Wat kan u aanrekenen voor het invullen van vragenlijsten?

Het voorschrijven en afleveren van medische attesten leidt niet enkel tot frustratie bij de huisartsen wegens de administratieve overlast, maar ook vaak tot gespannen verhoudingen met patiënten. Patiënten worden steeds mondiger en eisen soms bepaalde attesten. Bent u verplicht om steeds in te gaan op de vragen van patiënten? Gebruikt u soms dixit-attesten? Welke gevaren bestaan er indien u een arbeidsongeschiktheidsattest onterecht uitschrijft?

Het Vlaams Artsensyndicaat wil de huisartsen daarom meer duidelijkheid geven over deze en vele andere vragen. We nodigen u uit voor de online infosessie die plaatsvindt op 21 juni vanaf 20u.

Dr. Jos Vanhoof, BVAS, start met een toelichting over de raadplegingen op afstand. Andere vooraanstaande sprekers zoals Dr. Bernard Landtmeters, expert gezondheidsbeleid en politiek bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, en Prof. dr. Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde van Artsen, en Dr. Peter Joostens, psychiater, geven uitleg over het correct attesteren en aanrekenen van uw prestaties en over omgang met veeleisende patiënten. Mr. Jellina Buelens, advocate van Arcas Law, licht ten slotte kort toe welke de mogelijke gevolgen kunnen zijn indien u geneeskundige verstrekkingen foutief aanrekent en onjuiste attesten aflevert.

Heeft u specifieke vragen over deze thema’s, dan kan u deze op voorhand overmaken via info@vlaamsartsensyndicaat.be.
De sprekers zullen uw vraag dan tijdens deze infosessie bespreken.