6de RaCoLi Symposium

6de RaCoLi Symposium

Waar? Landcommanderij Alden Biesen - Bilzen

Wanneer? 03.10.2019

Noodplanning 3.0: Hoe zorgen voor veiligheid van interventiediensten bij een nucleair incident? Welke risico’s vormen drugslabo’s voor hulpdiensten? Wat is de impact van de nieuwe regelgeving over de ziekenhuis-noodplanning op multidisciplinaire samenwerking? Hoe helpt de inzet van drones bij een grootschalig incident?