14de jaarlijkse Studiedag OPZ Geel - Zorg voor wonen

14de jaarlijkse Studiedag OPZ Geel - Zorg voor wonen

Waar? Cultuurcentrum De Werft, Werft 32, 2440 Geel

Wanneer? 06.12.2018

Bij de organisatie van de 14de editie van de jaarlijkse studiedag van OPZ Geel werd gekozen voor het thema ‘wonen’. Het betreft een onderwerp dat een grote actualiteitswaarde heeft en waarrond op innovatieve wijze kan gewerkt worden. Het betreft een thema waarover in vormingen en studiedagen reeds een en ander gebeurt, maar dat op een meer omvattende manier niet vaak aan de orde is. Het kan belicht worden vanuit de GGZ en vanuit het bredere perspectief van zorg in de samenleving.

De titel ‘zorg voor wonen’ kan meerdere betekenissen hebben. Zo liggen er ook een oproep en een appel in vervat, namelijk ‘zorg ervoor’. Verder houdt de titel bijvoorbeeld in: wonen en woonvormen in en vanuit de sectoren zorg en welzijn, zorgzaam omgaan met dit aspect in een behandel- en re-integratie-traject, begeleiden van cliënten op weg naar begeleid en/of zelfstandig wonen, zorgen voor het wonen van psychisch kwetsbare mensen in een gewone buurt of wijk (wijkgerichte zorg), zorgen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Bij aanvang van de studiedag zal een film getoond worden. Het betreft een montage van materiaal uit interviews met (ex-)cliënten over hun woonervaringen. De cliënten komen uit diverse zorgsettings van het Netwerk GGZ Kempen, zoals de Gezinsverpleging van OPZ Geel, PVT Salto (Geel), PVT De Liereman (Oud-Turnhout), Beschut Wonen Kempen en Route 11 (Turnhout). De bedoeling ervan is om de dag te starten met ervaringen uit de praktijk en vanuit de feedback van (ex-)cliënten. De plenaire sprekers krijgen de film op voorhand te zien en kunnen hun reflecties erop afstemmen.