Woonzorgcentra krijgen instrument om kwaliteit palliatieve zorg te verbeteren

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen laat een instrument ontwikkelen waarmee woonzorgcentra hun palliatieve zorg en begeleiding kunnen verbeteren. Een gelijkaardig instrument bestaat al in de palliatieve zorgvoorzieningen en kent daar succes. In zijn beleidsbrief 2018-2019 belooft CD&V-minister Vandeurzen nu dat er ook zo'n instrument komt voor de woonzorgcentra.

Voor de gespecialiseerde palliatieve zorg in ziekenhuizen en in thuisomgevingen bestaat er al enkele jaren een instrument dat de kwaliteit helpt verbeteren. Dat instrument bestaat uit vragenlijsten die polsen naar de ervaringen met de zorg bij zowel patiënten, hulpverleners als nabestaanden. Bedoeling van het instrument is de kwaliteit van de palliatieve begeleiding en ondersteuning te verbeteren. Uit cijfers blijkt dat bijna 40 procent van de palliatieve zorgvoorzieningen intussen bezig is met het verbeteren van hun eigen kwaliteit.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil nu een gelijkaardig zelfevaluatie-instrument inzetten in de sector van de woonzorgcentra. Vandeurzen: "Palliatieve zorg beperkt zich niet tot gespecialiseerde palliatieve zorg thuis en in het ziekenhuis. Ook woonzorgcentra zijn een belangrijke plaats voor mensen waar ze hun laatste maanden doorbrengen en overlijden. Daarom hebben we in onze beleidsbrief expliciet opgenomen dat we in het komende jaar een gelijkaardig instrument ontwerpen voor de woonzorgcentra. Dit zelfevaluatie-instrument wordt zo ontwikkeld dat de woonzorgcentra zelf de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg kunnen meten en verbeteren."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.