Minister Demir (N-VA) in cassatie tegen uitspraak  klimaatzaak

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) tekent cassatieberoep aan tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Gisteren oordeelde het hof van beroep dat de Belgische, Vlaamse en Brusselse overheden dringend werk moesten maken van minder uitstoot van broeikasgassen, met mogelijk dwangmaatregelen op termijn. Demir meent dat de rechter zijn boekje te buiten ging. 

"Dit arrest legt een collectieve verarming op", luidt haar reactie. Ze meent ook dat de rechter zich in politiek vaarwater begeeft. "Het arrest legt een collectieve verarming op." Daarom zal minister Demir cassatieberoep aantekenen. 

Ze haalt onder meer de volgende politieke argumenten aan en legt uit dat ze reageert uit principe: "Een Franstalige rechter legt dat op aan de Vlaamse gemeenschap, terwijl het klimaatbeleid een politieke keuze is. Het komt aan de politiek toe om doelstellingen vast te leggen en daar maatregelen aan te koppelen. We moeten daarbij continu zoeken naar draagvlak. Dit overlaten aan een rechter is niet de bedoeling."

Ze laat nog weten dat de rechter alles op één hoop gooit, en door een reductie van -55% op te leggen, Vlaanderen gedwongen wordt om industrie te sluiten. "Dat wil ik absoluut niet." De minister denkt aan alternatieve oplossingen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.