Welke rol kunnen ziekenfondsen nog spelen? (enquête)

Kasper Hoobergs, masterstudent Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan KU Leuven, onderzoekt in de context van zijn masterthesis de huidige en toekomstige rol van ziekenfondsen in de gezondheidszorg. Dat via een enquête waarbij hij ook een SWOT-analyse wil maken vanuit artsenperspectief. Neem deel om uw stem te laten horen! De resultaten zullen we publiceren.

"In deze fase van mijn onderzoek ben ik op zoek naar artsen die de tijd willen nemen om mijn vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijst wil ik graag inzichten vanuit het artsenperspectief verkrijgen over verschillende aspecten van de rol van het ziekenfonds", legt Kasper uit. "Door de vragenlijst in te vullen, kan ik een empirisch onderzoek uitvoeren." 

Inhoud

De vragenlijst richt zich op:

  • de huidige taak van het ziekenfonds,
  • concurrentie,
  • de rol van de overheid, private spelers, 'poortwachters',
  • financiering van de ziekteverzekering,
  • scope van verplichte ziekteverzekering,
  • de rol van de vrijwillige ziekteverzekering,
  • de rol van ziekenfondsen in de toekomst.  

De enquête invullen kost slechts 10 minuten. De vragenlijst is goedgekeurd door de ethische commissie. De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem.

Heeft u nog vragen alvorens de vragenlijst in te vullen, dan kunt u Kasper bereiken op: kasper.hoobergs@student.kuleuven.be 

> Hier vindt u de vragenlijst terug.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.