Verplicht vrouwenquotum voor top van bedrijven

Bedrijven bij wie niet minstens veertig procent van de bestuursleden vrouw is, kunnen sancties tegemoet zien. Dat heeft het Europees Parlement besloten. De maatregel wordt ingevoerd omdat nog te weinig grote bedrijven de ernst van de zaak inzien dat ook vrouwen de kans moeten krijgen mee te besturen. Het aangenomen voorstel geldt niet voor KMO's.

Een meerderheid van de Europarlementariërs keurde vandaag de richtlijn ‘Vrouwen in raden van bestuur’ goed. Het quotum komt er nadat daar tien jaar geleden voor het eerst een voorstel over werd gedaan. Tegen eind juni 2026 moet zeker veertig procent van de niet-uitvoerende bestuursfuncties en minstens 33 procent van alle bestuursfuncties van het ondervertegenwoordigde geslacht zijn. Voor kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers tellen de nieuwe regels niet.

Om tot deze aantallen te kunnen komen, moet ook de werving en selectie van nieuwe bestuursleden transparant gaan verlopen. De verdiensten van kandidaten blijven voorop staan, maar wel komt er controle van bovenaf: beursgenoteerde bedrijven moeten de bevoegde autoriteiten eens per jaar informatie verstrekken over de gendervertegenwoordiging in hun raad van bestuur. Mochten de doelen niet gehaald zijn, dan moeten ze aangeven hoe ze die alsnog zullen halen. Dit moet ook op de website van het bedrijf gepubliceerd worden.

Sancties
Bedrijven die toch niet voldoen aan de regels, krijgen sancties zoals boetes opgelegd. De EU-landen moeten ze zelf uitvoeren. De maatregelen moeten bedrijven afschrikken en motiveren om werk te maken van meer vrouwen in hun bestuur. Een rechter kan de door de onderneming gekozen raad van bestuur ook nietig verklaren als die de regels van de richtlijn schendt.

Momenteel is slechts 30,6 procent van de bestuursleden van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de EU vrouw. In Nederland was het jarenlang slecht gesteld, maar gaat het iets beter: circa 37 procent van de bestuurders in beursgenoteerde bedrijven is vrouw. In België schommelt dat rond de 18%.  Frankrijk is koploper met 45,3 procent en Cyprus is hekkensluiter met 8,5 procent. Zelfs als de vrouwelijke vertegenwoordiging in de raden van bestuur toeneemt, zal in 2022 minder dan één op de tien grootste beursgenoteerde concerns in de EU een vrouwelijke voorzitter of CEO hebben.

Gedeblokkeerd na tien jaar

Tien jaar lang werd een voorstel voor een vrouwenquotum geblokkeerd in de Europese Raad. Pas in het voorjaar van 2022 kwamen de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot een standpunt en een akkoord met het Europarlement.

PvdA-Europarlementariër Lara Wolters (PvdA, Nederland) is co-rapporteur over het onderwerp. Zij is blij dat het voorstel aangenomen is. ‘In de tien jaar dat deze richtlijn op de plank lag, bleven bestuurskamers voornamelijk het domein van mannen. Maar in de landen waar wel bindende quota werden ingevoerd, werden aanzienlijk meer vrouwen benoemd,’ vertelt ze. ‘Met deze wet vormen die landen niet langer een uitzondering en zal genderbalans in de bestuurskamers van beursgenoteerde ondernemingen de norm worden in de hele EU.’

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.