Christelijke vakbond vraagt meer investeringen in strijd tegen "dubbele vergrijzing"

De christelijke vakbond ACV Puls heeft in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni een investeringsplan gevraagd in zorg, welzijn en cultuur aan de toekomstige regeringen. De zogenaamde "dubbele vergrijzing" zet volgens de organisatie de zorgsector onder druk. De vakbond verwijst daarmee naar de vergrijzing van het zorgpersoneel en de stijgende zorgnoden door het groeiende aantal ouderen.

Beide evoluties verklaren de snel toenemende vraag naar nieuwe, jonge medewerkers. ACV Puls stelt voor om de noden per sector in beeld te brengen en die vast te leggen in geactualiseerde personeelsnormen. Concreet roept de organisatie ook op om in meer personeel te voorzien per bewoner in de ouderenzorg, de begeleider-kindratio te verlagen in de kinderopvang en te zorgen voor kleinere leefgr oepen in de jeugdzorg. Daarnaast vraagt de vakbond "een ethisch en sociaal kader" voor arbeidsmigratie. 

Om mensen die een carrièreswitch naar de zorg willen maken te ondersteunen, stelt ACV Puls een vaste financiering voor van opleidingen. De organisatie is ook voorstander van een financiële ondersteuning voor stagiairs. De christelijke vakbond wil daarnaast het statuut van mensen in de non-profitsector zien verbeteren, met zoveel mogelijk vaste contracten, een nieuwe verhoging van het basisloon en hogere vergoedingen voor onregelmatige prestaties. De vergoedingen voor woon-werkverkeer en verplaatsingen in dienstverband moeten volgens de vakbond eveneens omhoog. 

Verder vraagt ACV Puls te investeren in bijkomende plaatsen om de wachtlijsten in de zorg- en welzijnssector weg te werken. "Waar het aanbod ontoereikend is, betalen de meest kwetsbare mensen de prijs. Dat is onaanvaardbaar", klinkt het. "In een warm en zorgzaam Vlaanderen worden deze mensen niet aan hun lot overgelaten, maar krijgen ze de zorg en de ondersteuning die zij nodig hebben." De vakbond roept de Vlaamse regering daarom op om personen met een handicap de budgetten te geven waar ze recht op hebben. 

Een persoonsvolgende of prestatiegebonden financiering kan volgens de vakbond alleen een aanvulling zijn op "een toereikende en onvoorwaardelijke basisfinanciering in alle sectoren". De situatie is ernstig, maar niet hopeloos, besluit ACV Puls. "Een noodzakelijke inhaalbeweging moet de komende jaren aangehouden en versneld worden", aldus de vakbond in zijn memorandum met de titel 'Wachten kan niet meer'. "Zorg, welzijn en cultuur moeten een absolute beleidsprioriteit worden."

De vakbond wil die investeringen financieren met een belastinghervorming. "De sterkste schouders moeten meer belast worden", zegt Olivier Remy, algemeen coördinator non-profit bij ACV Puls. "We verwachten grotere bijdragen van de grote vermogens. Besparen in de zorg is geen optie als je een warme en solidaire samenleving wilt zijn."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.