Borstkanker: nieuwe normen en overgangsperiode

Het Koninklijk Besluit dat de normen vastlegt waaraan het programma van coördinator gespecialiseerde oncologische zorg voor borstkanker en het programma van gespecialiseerde oncologische zorg moeten voldoen om te worden goedgekeurd, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Frank Vandenbroucke legt in zijn verslag aan de regering uit: "Om de wijzigingen te laten plaatsvinden en de ziekenhuizen voldoende tijd te geven om te reorganiseren, treden de wijzigingen pas in werking op 1 januari 2026. Er is dus een overgangsperiode voorzien.

Dit koninklijk besluit werd opgesteld naar aanleiding van de 365B-studie van het KCE. Daarin deed het federaal Kenniscentrum een reeks aanbevelingen over borstkankerzorg aan de ministers van Volksgezondheid over de nodige aanpassingen aan het wettelijk normenkader waaraan het coördinatieprogramma voor borstkanker en het programma voor gespecialiseerde oncologische zorg moeten voldoen om erkend te worden. Dat KCE-rapport veroorzaakte opschudding toen het werd gepubliceerd, waarbij sommige ziekenhuizen de gebruikte accreditatiecriteria verwierpen.

Het Koninklijk Besluit bepaalt dat "alle chirurgische ingrepen (borstsparende chirurgie, mastectomie, lymfeklierchirurgie, reconstructieve chirurgie) alleen mogen worden uitgevoerd in een coördinerende borstkliniek. Daarnaast moet het multidisciplinair oncologisch overleg (MOC) voor elke patiënt plaatsvinden in de coördinerende borstkliniek. Ook de medische en verpleegkundige ondersteuning door de coördinerende borstkliniek wordt versterkt.
"Aan de andere kant zullen de huidige satellietborstklinieken worden vervangen door geaffilieerde borstklinieken. Deze geaffilieerde borstklinieken zullen zich richten op diagnostische procedures, radiotherapie, neo-adjuvante en adjuvante systemische behandelingen en follow-up van kwaadaardige aandoeningen van de borst zoals gedefinieerd in het individuele zorgplan dat is opgesteld voor de patiënt in het coördinerend zorgprogramma waarmee de geaffilieerde borstkliniek een verplichte samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Er is een minimum activiteitenniveau en een minimum aan supervisie van het personeel. Wat het medisch toezicht betreft, is het aanbevolen dat de betrokken specialisten voldoende aanwezig zijn in het ziekenhuis en voldoende deskundig zijn in het lezen van mammografieën".
De minister van Volksgezondheid preciseert dat "om deze wijzigingen mogelijk te maken en de ziekenhuizen voldoende tijd te geven om zich te reorganiseren, de wijzigingen pas van kracht zullen worden op 1 januari 2026.

Het gaat dus om een soort overgangsperiode om de borstkankerzorg te herdefiniëren.

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.