Vlaamse regering koppelt gegevensdeling aan praktijksteun

Huisartsen, deel uw gegevens om de huisartsgeneeskunde in kaart te brengen en u krijgt recht op enkele financiële tegemoetkomingen voor uw praktijk. Dat is het voorstel dat minister Crevits voorlegde aan de Vlaamse regering. Enkele 'minimale elementen' deelden de kringen al met de overheid. Nu zet de overheid de stap naar de individuele huisartsen, maar daarvoor moet de Raad van State nog zijn fiat geven. 

De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor de organisatie van de eerstelijnszorg. Om zowel de samenwerking binnen de eerste lijn te bevorderen als het zorgaanbod in kaart te brengen is een duidelijk regelgevend raamwerk nodig voor gegevensdeling. Het decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders biedt voldoende juridische basis om deze gegevensdeling correct te laten verlopen.

Voor de huisartsensector werden in het verleden in de uitvoeringsbesluiten bij het organisatiedecreet al enkele minimale elementen benoemd om te delen met de overheid om het zorgaanbod van huisartsgeneeskunde in kaart te brengen. Na advies van de VTC (Vlaamse Toezichtscommissie) en van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een besluit goed dat het bestaande juridische kader rond de huisartsenkringen in lijn brengt met de decretale rechtsgrond en volgt hierbij het advies van de Raad van State. Zo  kunnen huisartsenkringen meewerken om het bestaande huisartsenaanbod in Vlaanderen  juridisch correct in kaart te brengen.

Individuele huisarts

De individuele huisarts wordt gestimuleerd om zijn gegevens te delen door dit te koppelen

  • aan het bekomen van een renteloze lening voor de uitbouw van een huisartsenpraktijk
  • of aan het bekomen van een tegemoetkoming voor de loonkost of telesecretariaat in de praktijk.

Het Departement Zorg wordt aangeduid als de bevoegde dienst die de persoonsgegevens ontvangt in het kader van zijn rol in het digitale zorg- en ondersteuningsplan.

Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.