AZ Oostende maakt positieve balans op na eerste halfjaar

De ziekenhuizen AZ Damiaan en AV Henri Serruys werken sinds 1 november 2023 samen als AZ Oostende. Het eerste halfjaar van de intensieve samenwerking zit er bijna op. De balans na die intense periode luidt dat de ziekenhuizen er naar eigen zowel qua personeelsleden als qua artsenkorps versterkt uit komen. Dat betekent niet dat alles van een leien dakje liep: medewerkers lieten hun stem horen.

"We namen afscheid van collega’s, maar vervelkomden ook maar liefst 70 nieuwe collega’s wat de balans positief maakt met een groei van 14 voltijdse medewerkers. Ook het artsenkorps werd versterkt met de aanstelling van 12 nieuwe artsen en 26 toegelaten artsen. 

Na de centralisatie van de cluster Ouder en kind, diensten Oncologie, NKO (Neus-, keel- en oor) en Neurologie zijn de voorbereidingen gestart voor de eenmaking van de dienst Oftalmologie en het dagziekenhuis psychiatrie. De dienst Spoedgevallen kende een recordjaar van aantal meldingen en start met de voorbereidingen om ook die te centraliseren op één locatie, aangepast aan de eigenheid van een kustziekenhuis. 
"Ook de stem van onze medewerkers blijft niet ongehoord. Samen met hen wordt de komende maanden verder vorm gegeven aan de eigen identiteit van AZ Oostende."

Nieuwe medewerkers versterken AZ Oostende

Sinds 1 november 2023 werden maar liefst 70 nieuwe collega’s verwelkomd. Op basis van zowel deeltijdse als voltijdse tewerkstellingen, komt dit neer op een netto groei van 14 voltijdse medewerkers (excl. pensioneringen) sinds de samenwerking. Een hele opsteker voor de ziekenhuizen na een turbulente tijd. De periode van COVID-19 met een grotere instroom maar ook een grotere uitstroom van zorgpersoneel, werd met de aanloop naar de fusie snel gevolgd door een periode met gevoelens van onzekerheid voor heel wat medewerkers.

Het positieve effect van de fusie wordt stap voor stap meer zichtbaar, ook bij de vacatures. De respons ligt hoger dan voorheen en de vacatures geraken sneller ingevuld, heet het. Daarnaast heeft ook de versterking van het artsenkorps een enorme versnelling gemaakt.  De afgelopen maanden werden 12 nieuwe artsen aangesteld in verschillende disciplines, en er werden 26 artsen aangesteld als toegelaten arts. 

Zorgaanbod in balans 

Sinds 1 november werden de cluster Ouder en kind en de diensten Oncologie, NKO (Neus-, keel- en oor) en Neurologie gecentraliseerd in AZ Oostende - Damiaan. In de omgekeerde richting verhuisde de dienst Plastische chirurgie al naar AZ Oostende - Serruys. Na de nodige verbouwingen en opfrissingswerken de komende maanden, worden ook alle activiteiten van de dienst Oftalmologie, de pijnkliniek, de electieve ingrepen (planbare zorg) voor orthopedie en urologie en het dagziekenhuis psychiatrie gecentraliseerd in AZO-Serruys.

Voor de meeste zorg kan je momenteel nog in de beide ziekenhuizen terecht. De recentste informatie is op de  website terug te vinden

Recordaantal aanmeldingen Spoedgevallen

In 2023 bereikten de spoeddiensten samen al de kaap van 35.000 aanmeldingen, met pieken tot 150 aanmeldingen per dag. Op basis van het aantal aanmeldingen tijdens de eerste 3 maanden van 2024 wordt verwacht dat dit jaar de kaap van 40.000 aanmeldingen ruim overschreden zal worden. Net als de stijging in de overige activiteit, zal dit aantal de komende jaren enkel toenemen.

Om de dienstverlening te verbeteren bereidt AZ Oostende zich voor op een eengemaakte dienst Spoedgevallen. Door op termijn de dienst Spoedgevallen te centraliseren op één locatie, kan de werking worden geoptimaliseerd en kunnen patiënten ook in de toekomst vlot en veilig geholpen worden. 
AZ Oostende kent als kustziekenhuis grote pieken in het aantal aanmeldingen onder meer door extra drukte tijdens de vakantie- en zomermaanden. Om ook tijdens deze piekmomenten de nodige capaciteit en een vlotte dienstverlening te kunnen blijven garanderen, wordt de spoeddienst voorzien van een aangepaste infrastructuur.

De voorbereidingen voor deze eenmaking zijn gestart en de realisatie is voorzien tegen 2026. 

In afwachting van de eenmaking kunnen patiënten voor spoedeisende zorg nog terecht in de beide ziekenhuizen. ’s Avonds en tijdens het weekend is er voor dringende zorgj de Huisartsenwachtpost Oostende, die begin dit jaar opende nabij de Spoeddienst van AZ Oostende - Damiaan.

Medewerkers laten hun stem horen

De fusie was voor heel wat medewerkers een intense periode met soms veel verandering en gevoelens van onzekerheid. "We zijn dan ook blij dat onze medewerkers hierover van zich lieten horen", luidt het, "want zo werd duidelijk wat voor hen belangrijk is. Het is een hele oefening om de verschillende culturen van beide ziekenhuizen te verbinden tot een eigen cultuur voor AZ Oostende, waarin iedereen zich kan thuisvoelen. Ondanks deze grote uitdagingen zijn wij ervan overtuigd dat we hierin samen zullen slagen!"

Met respect voor elkaar en elkaars waarden wordt vorm gegeven aan de eigen identiteit van AZ Oostende. De medewerkers zijn het kloppend hart van het ziekenhuis, zij hebben dan ook een belangrijke stem in dit verhaal. 

Tijdens diverse workshops kregen al heel wat medewerkers de mogelijkheid om in alle vrijheid met elkaar in gesprek te gaan. Ze bespraken wat voor hen belangrijk is in de toekomstvisie van AZ Oostende. Door aan alle medewerkers op regelmatige tijdstippen enkele vragen voor te leggen, wordt verder gepeild naar hun mening en inzichten.

Midden mei krijgt iedereen nogmaals de kans om zijn of haar mening te delen tijdens een grote digitale bevraging. Deze bevraging zal bovendien ook lopen bij andere belanghebbenden onder wie patiënten, bezoekers, huisartsen en omwonenden.

Het resultaat van dit intensieve traject zal bekend gemaakt worden op vrijdag 1 november 2024, de eerste verjaardag van AZ Oostende.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.