EPA 2021: Enkele verschoppelingen van de psychiatrie

10.04.2021 au 13.04.2021 - Virtueel congres

De DSM-5, de vijfde editie van het diagnostische en statistische handboek van de psychische stoornissen, uitgegeven in 2013 door de American Psychiatric Association, is een betrouwbaar hulpmiddel bij de diagnose van geestesziektes. Maar hoewel hij de verdienste heeft een betrouwbare diagnose en dus uniformiteit tussen artsen mogelijk te maken, leidt zijn volledigheid soms tot een gebrek aan correcte overeenkomst met de onderliggende neurobiologische fenomenen van de pathologieën en tot verwaarlozing van bepaalde syndromen. Aan een aantal daarvan, namelijk kleptomanie, pyromanie en bepaalde misidentificatiesyndromen is tijdens het recente congres van de European Psychiatric Association een specifieke sessie gewijd.

Hoogtepunten van het congres