Belgische Vereniging voor Pneumologie: eindejaarsmeeting 2013

22.11.2013 au 24.11.2013
Belgische Vereniging voor Pneumologie: eindejaarsmeeting 2013

De eindejaarsmeeting van de Belgische Vereniging voor Pneumologie vond plaats in het Thermae Palace in Oostende. Naar goede gewoonte bestond het congres uit verschillende symposia: pulmonale heelkunde, gezondheidseconomie, pneumopediatrie en het “clinical year in perspective”. Bloedvaten Hart Longen bracht intensief verslag uit van dit evenement. Meerdere video’s en podcasts werden stelselmatig online gezet, zonder geschreven samenvattingen daarbij uit het oog te verliezen.

Hoogtepunten van het congres