Intervisiegroep voor huisartsen volgens de Balintmethode - elke derde woensdag van de maand (Kapellen)

Intervisiegroep voor huisartsen volgens de Balintmethode - elke derde woensdag van de maand (Kapellen)

Waar? CC in Kapellen, Dorpsstraat 45 van 20u tot 22u

Wanneer? 21.09.2022 tot 21.06.2023

Voor onze intervisiegroep zijn we nog op zoek naar geïnteresseerde huisartsen.
Het doel van de bijeenkomsten is dat huisartsen aan de hand van concrete casuïstiek op methodisch verantwoorde wijze reflecteren over hun ervaringen en mogelijke knelpunten in de arts-patiëntrelatie. Feedback vanuit de groep collega’s stimuleert hen hierbij en helpt om het inzicht te vergroten in overdrachts- en tegenoverdrachtsbelevingen. In de Balintgroep is altijd een Balintgroepbegeleider (huisarts) en psychotherapeut aanwezig.

De groep bestaat maximaal uit 8 a 10 huisartsen, die 10 maal per jaar samenkomen.
De samenstelling van de groep ligt preferentieel vast aan het begin van het werkjaar zodat er een vertrouwensband onder de leden kan opgebouwd worden.

De bijeenkomsten gaan door elke derde woensdag van de maand van september tot en met juni.