Hoge Gezondheidsraad Algemene Vergadering: duurzame en gezonde voeding

Hoge Gezondheidsraad Algemene Vergadering: duurzame en gezonde voeding

Waar? Online

Wanneer? 12.05.2021

In de komende decennia zal de wereldbevolking - en dus ook de wereldvoedselbehoefte - gestaag verder toenemen en zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal volgens de huidige voorspellingen ook de “burden of disease” (de globale ziektelast) gerelateerd aan voeding - zowel door overvoeding als ondervoeding - verder blijven toenemen.

Het “voedselsysteem” - van voedselproductie tot  voedselconsumptie -  komt door al deze problemen steeds meer onder druk te staan en moet zich onvermijdelijk en dringend aanpassen aan de prangende uitdagingen die voorliggen.

Daarvoor zullen creatieve oplossingen nodig zijn op alle betrokken niveaus: landbouw, voedselverwerking, distributie, consumptie, sociale context van voeding, enz.

De Hoge Gezondheidsraad schenkt in vele dossiers bijzondere aandacht aan deze multidisciplinaire voedingsdimensies en breidt zijn activiteitenportfolio ook verder uit in die richting. Zodoende wil men er maximaal naar streven om zijn missie rond voeding en volksgezondheid te volbrengen.

Met deze studievoormiddag - die omwille van de huidige coronasituatie online zal plaatsvinden - wil de Hoge Gezondheidsraad zich mee engageren voor het creëren van een broodnodige multisectoriële dynamiek die kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe, veerkrachtige en maatschappelijk gedragen duurzame en gezonde concepten rond voedselproductie en voedselconsumptie.