D4D: Compassietraining voor (coaches van) artsen - 5-7 mei (Kapelle o/d Bos)

D4D: Compassietraining voor (coaches van) artsen - 5-7 mei (Kapelle o/d Bos)

Waar? Koningsteen, Kapelle o/d Bos

Wanneer? 05.05.2022 tot 07.05.2022

Al ruim vóór de covid 19-pandemie was duidelijk dat zorgverleners kwetsbaar zijn voor burnout. Steeds meer en steeds jongere collega's voelen zich overbelast, verliezen de voldoening in hun werk of vallen voortijdig uit. Uiteraard is het belangrijk dat op beleidsniveau maatregelen worden genomen om hun draaglast waar mogelijk te verlichten. Daarnaast is het nodig dat zorgverleners zelf de meest effectieve methoden leren om met stress om te gaan en hun draagkracht gezond te houden. De waarde van mindfulnesstraining is daarbij overtuigend aangetoond. Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust, met milde open aandacht in het huidige moment aanwezig te zijn. Zo leren we om uit onze automatische ongezonde reacties te stappen en gezondere keuzes te maken. Maar hoe gaan we om met momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn, met de grotere uitdagingen in ons werk en ons persoonlijk leven? Niet alleen patiënten, ook wijzelf leven in een kwetsbaar bestaan waar tegenslag, ziekte, ouderdom, trauma en verlies van wat ons dierbaar is, onvermijdelijk bij horen. De sleutel is dat we niet alleen mindful aanwezig leren zijn maar ook compassievol.

Onder compassie verstaan we een sensitieve houding ten aanzien van lijden – van anderen en van onszelf – en de moed en bereidheid om dit lijden waar mogelijk te verlichten en te voorkomen. Het is dus niet overmatig dienstbaar zijn aan anderen en onszelf verwaarlozen. Het is ook niet zwelgen in zelfmedelijden ten koste van anderen. Het is de weg ontdekken hoe zorg voor anderen en zelfzorg hand in hand kunnen gaan. Dat lukt niet door meer op vakantie te gaan. Dat lukt vooral als we in ons dagelijks leven en werken een gezonde balans vinden tussen de zorg voor anderen en voor onszelf, en als we leren communiceren op een manier die geen energie vreet maar energie geeft.

Deze driedaagse intensive biedt een rijk palet aan thema's en oefeningen uit wetenschappelijk gefundeerde trainingsprogramma's in mindfulness, compassie en mindful communiceren. Het aanbod is speciaal toegespitst op de medische praktijk, transdiagnostisch toepasbaar op onszelf en onze patiënten.

Doel 
Deelnemers krijgen inzicht in de wetenschappelijke fundamenten van mindfulness-based en compassiegerichte interventies in de gezondheidszorg en maken intensief kennis met oefeningen in de ontwikkeling van aandacht, (zelf)compassie en mindful communiceren, die een gezonde omgang met stress en een juiste balans tussen zelfzorg en zorg voor anderen ondersteunen. De oefeningen zijn toegankelijk voor artsen en zorgprofessionals met uiteenlopende achtergronden en zijn trans-diagnostisch toepasbaar.